PILLANTÁS A RA - PDF Free Download

A gyermekre mint célra pillantás

István László fordításai Krzysztof Varga: Függetlenség sugárút Linn Ullmann: Szemem fénye Öreganyám a születésem után a régi szokás a gyermekre mint célra pillantás a tûzcsiholó vassal szétfeszítette a számat, a gyermekre mint célra pillantás pillantásra azt hitte, hogy két uborkamag ragadt a fogínyemre, aztán meghallotta, ahogy a fogaim a vasnak koccannak. Arca egy szempillantás alatt hamuszürke lett, a néphit szerint ugyanis a foggal született gyermek bosszúálló szellem — egy régi ellenség születik benne újjá —, s nem nyugszik, míg a család írmagját is ki nem pusztította.

Kaszás Marianne A gyermekre mint célra pillantás István László fordításai Krzysztof Varga: Függetlenség sugárút Linn Ullmann: Szemem fénye Öreganyám a születésem után a régi szokás szerint a tûzcsiholó vassal szétfeszítette a számat, elsõ pillantásra azt hitte, hogy két uborkamag ragadt a fogínyemre, aztán meghallotta, ahogy a fogaim a vasnak koccannak. Arca a gyermekre mint célra pillantás szempillantás alatt hamuszürke lett, a néphit szerint ugyanis a foggal született gyermek bosszúálló szellem — egy régi ellenség születik benne újjá —, s nem nyugszik, míg a család írmagját is ki nem pusztította.

Öreganyám elhajította a vasat, nyeszlett lábaimnál fogva felemelt, mint egy nyúzott macskát, hogy egyenest az éjjeliedénybe dobjon. Az öregasszony valamikor neves bába volt, a környékbeli falvakban mindenütt ismerték, keze a világra segített számtalan gyermeket, ugyanúgy, ahogy számtalan kis ördögöt az éjjeliedénybe fojtott vele.

Mikor megszülettem, nálunk már évek óta nem volt szokás a bábás szülés, a falubeliek többé nem hívták szüléshez öreganyámat, akinek az új módi tönkretette a megélhetését.

a gyermekre mint célra pillantás

Anyám hasa alig kezdett gömbölyödni, öreganyám tétlenségre kárhoztatott keze viszketni kezdett. Attól a naptól fogva, hogy az esküvõ után átlépte a ház küszöbét, anyám egyebet sem hallott, szorbensek a belek tisztítására a parazitáktól átkozódást.

A modern szülészet ördöngösség, tengerentúli szemfényvesztés, mondogatta öreganyám: akit szülésznõ segít a világra, gyengeelméjû lesz vagy féleszû, de ha egyik sem, legalábbis lõcslába lesz, mire felnõ.

Helminták megelőzésére és kezelésére szolgáló készítmények széles fagyasztó szalag

Anyám elvégzett pár osztályt, ismert vagy háromszáz írásjegyet, el tudott olvasni egyszerûbb könyveket is, a falusi asszonyok között valóságos értelmiséginek számított, persze hogy nem hitte el öreganyám badarságait, de hát az ötvenes évek elején egy falusi családban még a sötét feudalizmus szelleme uralkodott, apám ráadásul faluszerte híresen engedelmes gyerek volt, amit öreganyám mondott, az szentírás volt a számára, még ha voltak is kételyei, akkor sem mert ellentmondani neki.

Az esküvõ utáni harmadik napon öreganyám így szólt apámhoz: — Fugui, meg kéne mutatni neki, ki az úr a háznál!

MAGYAR VILÁG. Pillantás a folyóba Vizkelety Andrással Albert Zsuzsa beszélget TÁJÉKOZÓDÁS

Apám elpirult: — a gyermekre mint célra pillantás még csak három napja, hogy Bumm, öreganyám úgy csapta a földhöz az etetõt, hogy ripityára törött. Anyját a szurdokba dobja, az asszonyt az ágyon hátára fordítja! Próbálgatod a szárnyaid, mi?

Szekeres Adrien - Olyan, mint Te

Amióta csak ez az álnok rókaszellem betette a lábát a házunkba, mintha nem is az én fiam lennél! Mondd csak, hajlandó vagy végre móresre tanítani vagy sem? Anyja félelmetes dühkitörésétõl apám szája legörbült, és hüppögni kezdett.

Veszélyes lehet, ha gyerekeinkről posztolunk fotókat

Öreganyám térdre rogyott, két kezével a földet csapkodta, éktelenül jajveszékelt és siránkozott: — Édes uram Látva, meddig fajult a helyzet, anyám inkább önként elõjött a szobából, s térdre vetette magát apám elõtt: — ha anyád azt parancsolja, hogy üss meg, akkor üssél! Apám a tûzhely elõl felkapott egy piszkafát, és ráhúzott egyet anyám hátára. Öreganyám apámra meredt: — Mondd, Fugui, kit akarsz te bolonddá tenni?

Apám zavarba jött: — hát igazából meg kell verni? Öreganyám felhördült, s azon nyomban fuldokolni kezdett a méregtõl. Apám halálra rémült: — Anyám, könyörgök — kiáltotta —, meglátja, úgy eltángálom, hogy megemlegeti, csak ne izgassa fel magát Apám meglendítette a botot, és rácsapott anyám hátára, majd újra és újra.

Ahogy a keze ráérzett a verés ízére, már ideje sem volt arra, hogy megjátssza a szégyenlõst, egyik ütés követte a másikat, de amúgy istenigazából, hogy a kiserkenõ vér lassanként átáztatta anyám ruháját.

A gyermekre mint célra pillantás. Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

Anyám eleinte összeszorította a fogát és tûrt, végül sírva fakadt. Öreganyám egy hosszút sóhajtott és újra a régi volt. Most, hogy feléledt, apám még kevésbé merte a kezét kímélni, egyre vadabbul csépelte anyámat. Anyám egyszer csak megtántorodott, majd elterült a földön.

Öreganyám egykedvûen pöfékelt a nagy pipájával, majd megszólalt: — hagyd, elsõre elég volt neki, elengedheted!

A gyermekre mint célra pillantás

Apám eldobta a botot, szeme könnyben úszott, szája meg-megrándult, egészen kivetkõzött önmagából. Öreganyám szigorúan megkérdezte anyámat: — Igazságtalannak találtad-e a verést? Anyám könnyei patakokban bugyogtak: — Nem volt igazságtalan… — Dehogynem, annak tartod, látom én jól!

Anyámnak a sírástól maj parazita hang se jött ki a torkán.

MAGYAR VILÁG. Pillantás a folyóba Vizkelety Andrással Albert Zsuzsa beszélget TÁJÉKOZÓDÁS

Anyám megrázta a fejét. Tudod-e, mit? Anyám a fejét rázta. Öreganyám felállt, leverte a fenekérõl a port és így szólt: — hosszú éveken át folyik a patak, míg folyammá dagad, hosszú évek szenvedése formálhat csak a menybõl anyóst!

  • Veszélyes lehet, ha gyerekeinkről posztolunk fotókat A gyermekre mint célra pillantás
  • És, ha önök mégis tennének ilyen javaslatot?
  • Feregtelenito paszta
  • Házi készítmények férgekhez
  • Parazita test tisztító termékek

Ettõl a mondattól anyám elõtt felcsillant egy halvány reménysugár. Évekkel késõbb megkérdeztem anyámat: — Miért nem mentél a tanácsra? Miért nem tettél feljelentést?

a paraziták általános kezelése fascioliasis kecskékben

Csak rázta a fejét: — Ugyan, miket beszélsz! Így történt, hogy születésemkor öreganyám jéghideg kezébe pottyantam. A kritikus pillanatban, amikor a fejem éppen belemerült volna az éjjeliedénybe, anyám felpattant, leugrott a kemenceágyról, és kikapott öreganyám kezébõl. Öreganyám dühbe gurult: — Fugui asszonya, mit merészelsz?

a gyermekre mint célra pillantás

Közben kinyújtotta szívós karmait, hogy visszaszerezzen anyám kezébõl. Anyám a fejemnél fogva, öreganyám pedig a lábamnál fogva húzott, én meg a kettõjük között ordítottam, ahogy a torkomon kifért. Testem lágy volt még, mint egy frissen vedlett kabócáé, s ahogy ott cibáltak, megnyúltam egybõl, mint egy darab gumi. Öreganyám, az a vén boszorka, nem örült nekem és nem is szeretett, még meg sem születtem, már pocskondiázott, ugyanis anyám munkabírását egyre kerekedõ hasa hátrányosan befolyásolta, s öreganyám azzal gyalázta anyámat, hogy egy kutyafajzatot hord a hasában.

  1. Nehézfém méregtelenítés
  2. Giardini naxos mare ristorante
  3. Egészséges életmód parazita tisztítás