Bejelentkezés

fp-icons2fp-icons2-fb

MENÜPONTOK

ad1

CSOK változások! FONTOS!

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. Kormányrendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. Kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az egyes fogalmakat értelmező állásfoglalást adott ki. Az alábbi cikkben az ezekhez kapcsolódó eljárásrendet, valamint egyéb kapcsolódó állásfoglalásokat ismertetjük.

Pontosításra került az egylakásos lakóépület fogalma

A Kormányrendelet új lakás vásárlása, építése esetére leírja a gyermekszámtól függő minimális hasznos alapterületet. A minimális hasznos alapterület függ attól is, hogy a vásárolt, vagy épített új ingatlan lakásnak, vagy egylakásos lakóépületnek minősül.

Egylakásos lakóépület az NGM meghatározása alapján:
a tulajdoni formájától függetlenül, olyan
a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magában foglaló lakóépület, amely
b) ikerház vagy sorház, amelynél minden lakás
önálló tető- és épületszerkezettel, valamint a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik."

Például, azok az ikerházi és sorházi lakások, melyek e meghatározásnak megfelelnek, akkor is egylakásos lakóépületnek tekintendők támogatás szempontjából és így a magasabb minimum hasznos alapterület elvárás vonatkozik rájuk, ha társasházzá alakításuk miatt a tulajdoni lapon „lakás"-ként szerepelnek. Tehát a továbbiakban ingatlan-nyilvántartási megnevezés nem mérvadó.

A jövőben befogadott kérelmeknél (CSOK, OTK10M), amennyiben a támogatással érintett lakóingatlan gyerekszámtól függő hasznos alapterülete lakásnál igen, de egylakásos lakóépületnél nem lenne elegendő, és a támogatás céljaként szolgáló lakóingatlan dokumentációjából (építési engedély, tervdokumentáció) egyértelműen nem állapítható meg, hogy a támogatással érintett lakóingatlan a támogatás szempontjából lakás, vagy egylakásos lakóépület, úgy a kérhetitek a kérelmet befogadó fióki kollégának segítségét abban, hogy megállapítást nyerjen, hogy kérdéses a lakóingatlan önálló tető- és épületszerkezettel, valamint a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik-e, vagy sem.

Lakástulajdon elidegenítése

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. Kormányrendelet NGM értelmezése szerint, amennyiben a használt lakás CSOK iránti kérelem beadásakor az igénylő(k)-nek folyamatban lévő lakóingatlan eladásuk van (amelyben olyan tulajdoni hányaddal rendelkeznek, mely jogosultsági feltételt kizáró), akkor nem felelnek meg a Kormányrendelet feltételeinek, támogatásra nem jogosultak, tekintettel arra, hogy ebben az esetben az érintett lakás nem minősül értékesítettnek. Támogatási kérelmet akkor adhatnak be a Bankhoz, amikor az eladott ingatlanon a tulajdonjoguk földhivatali határozattal törlésre került.

Ezt a szabályt 2017.09.13-tól befogadott támogatási kérelmeknél kell alkalmazni.

Az öt éven belül értékesített lakástulajdonból származó vételár beforgatási kötelezettség vizsgálatakor a folyamatban lévő eladást továbbra is öt éven belül értékesített lakástulajdonnak kell tekinteni, ebben változás nem történt, az így szerzett bevételt (csökkentő tényezőkkel korrigálva) a támogatással érintett ingatlan vételárára vagy a bekerülési költségének kiegyenlítésére kell felhasználni.

Eltarttott nagykorú gyermek

A közös háztartásban élést – az erről szóló nyilatkozat mellett – elegendő az igénylők és a gyermekek azonos lakó- vagy tartózkodási helyét bizonyító lakcímkártyával igazolni. Az igénylőknek nyilatkozniuk kell, hogy nagykorú gyermekük háztartásukban él és nem rendelkezik olyan jövedelemmel, hogy önálló háztartást vezessen.
Az igénylő nyomtatvány kiegészítésre került a nyilatkozattal, mely nyomtatványt jelen Hírlevelünkhöz mellékeltünk.

A 16/2016 és a 341/2011 Kormányrendeletek szerinti kamattámogatott kölcsönök együttes igénybe vétele

A 16/2016 Kormányrendelet (Három vagy több gyermekes családok kamattámogatott hitele) és a 341/2011 Kormányrendelet (Otthonteremtési hitel) nem tiltja e hitelek egyszerre, vagy külön időpontban azonos vagy eltérő lakáscélokra ugyanazon jogosult általi igénybevételét, ezért az egyéb – állami és belső banki - szabályok betartása mellett a hitelek egymással párhuzamosan is igénybe vehetők.

A 16/2016 Korm. rendelet szerinti életvitelszerű bentlakási kötelezettséget a 16/2016 Korm. rendelet szerinti támogatással épített, vásárolt lakásban kell teljesíteni. Ugyanakkor a 341/2011 Korm. rendelet vonatkozásában fennálló bentlakási kötelezettség alól nem mentesíthető a magánszemély.

Az 16/2016 Korm. rendelet szerinti Három vagy több gyermekes családok kamattámogatott hitelét igénylő ügyfeleket meg kell kérdezni, hogy rendelkeznek-e 341/2011 Kormányrendelet szerinti Otthonteremtési hitellel. Amennyiben igen, akkor a fenti leírt szabályról (a bent lakási kötelezettség esetleges ütközéséről) tájékoztatni kell őket.

Megelőlegező kölcsön levonása, valamint a gyermek után korábban igénybevett támogatás levonása

Ha a jogosultsági feltételeknek megfelelő igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel családi otthonteremtési kedvezményt vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén, a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető, még abban az esetben is, ha a korábban igénybe vett támogatás visszafizetésre került. Amennyiben ez a korábban igénybevett támogatás visszafizetésre került (pl. elidegenítés, válás miatt stb.), úgy az igénybe vett, de már visszafizetett támogatást le kell vonni az igényelhető támogatás összegéből.

A korábbi támogatások levonása szempontjából döntő, hogy e támogatások visszafizetésére a lakáscél megvalósulása előtt, vagy után került sor.

  • Amennyiben a hitelcél megvalósulása előtt – ez jellemzően építés esetén fordulhat elő - került sorra a korábbi támogatás önkéntes visszafizetésére (Ptk. szerinti kamatokkal növelve), úgy újabb igénybe vétel esetén a visszafizetett támogatást nem szükséges levonni.
  • Amennyiben a hitelcél megvalósulása után került sor a korábbi támogatás önkéntes visszafizetésére, úgy újabb igénybe vétel esetén a visszafizetett támogatást le kell vonni a családi otthonteremtési kedvezmény összegéből.

Lakáscéltól eltérő hasznosítás

Lakáscéltól történő eltérő hasznosításnak minősül, ha a támogatás alapjául szolgáló lakást vállalkozási tevékenység céljára hasznosítják, ennek megfelelően:

Építés: Nem fogadható be támogatási kérelem olyan lakóingatlan építésére, ahol az építési engedélyből, tervrajzokból megállapítható, hogy az ingatlan vegyes funkciót kap (pl.: orvosi rendelő, iroda, étterem, magtároló stb., elfogadható a tároló, beálló stb. ha nincs megnevezve a „kereskedelmi" funkciója).

Vásárlás: Abban az esetben, ha az igénylő olyan lakás vásárlására kíván beadni támogatási kérelmet, amelynél a tulajdoni lapból látható, vagy az igénylő elmondásából tudható, hogy a megvásárlandó ingatlan vegyes funkcióval rendelkezik, a támogatási kérelem nem fogadható be. Elutasításra kerül a támogatási kérelem, ha az értékbecslés során derül ki, hogy a megvásárlandó lakóingatlan vegyes funkcióval rendelkezik.

Egy lakásként funkcionáló, de külön albetéten szereplő lakások

Abban az esetben, ha az ügyfél egy lakásként funkcionáló, de jogilag két lakásnak minősülő, külön albetéten szereplő ingatlan megvásárlására kíván támogatási kérelmet benyújtani, a kérelem nem fogadható be, mert nem felel meg a jogszabályi feltételeknek.

Számla kiállításának legkorábbi időpontja

Építés esetén: az építési engedély, vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 180 nappal megelőzően kiállított számla fogadható el. (a korábbi 6 hónap került pontosabban meghatározva).

Adó-visszatérítési támogatás, számlabenyújtási kötelezettség

Adó-visszatérítési támogatáshoz kapcsolódó számlabenyújtási kötelezettség teljesítésekor kizárólag már teljesített számla fogadható el.

 

 

 

 

Új hozzászólás

Kérjük töltsön ki minden kötelező mezőt, amit csillag (*) jelöl. A HTML használata nem engedélyezett.

Bizonytalan...

ingatlana forgalmi értékében?
Kérje munkatársunk segítségét!

Kattinson ide!

Szavazás

Segítsen tovább tökéletesíteni weblapunk, cserébe ajándékkal jutalmazzuk!

Szavazok!

Hírlevél

E - Valutaváltó

Mit váltunk:
Mennyit:
Mire váltunk:
Eredmény:

Teszt

Teszt