Regisztráció

(+36 1) 803 84 16  fp-icons2fp-icons2-fb |

ad1

Széchenyi kártya

Mottó: "A jó hazafi egyszersmind jó gazda is lehet, s kell is lennie,

mert csak a takarékos és jó rendű lehet közönségesen hasznos

s nemcsak lármázó hazafi." (Széchenyi: Hitel)


Hitel és bankkártya egyben!


A Széchenyi Kártya akár 25 millió Ft-ig terjedő hitelkeretével nyújt hatékony segítséget az egyéni vállalkozók, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások számára,- akik legalább már egy éve működnek-, éven belüli finanszírozási igényeik kezelésére. A Széchenyi Kártya egy kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció, amellyel az igénylők, egyszerűsített eljárással szabad felhasználású hitelhez juthatnak, likviditási problémáik megoldásához, melyhez a Hitelgarancia Rt. készfizető kezessége kapcsolódik, a hitelkeret és kamat összegének 80%-a erejéig. A hitelkeret megnyitásával egy időben a vállalkozások, vállalkozók egy MasterCard Standard típusú bankkártyát kapnak, mellyel bárhol, bármikor igénybe vehetik a részükre megnyitott hitelkeretet fizetés, vásárlás, vagy készpénz felvétel céljára, anélkül, hogy ezen fizetési tranzakciók miatt külön el kellene menniük a számlájukat vezető bankfiókba.

A bankkártyát és a kártyához kapcsolódó hitelt a vállalkozás érdekében felmerült és elszámolható kiadások kiegyenlítésére lehet felhasználni - akár kártyával való fizetés, akár készpénz felvétel, akár átutalás útján.


Előnyök

 • Cége kedvezményes kamatozású forráshoz jut
 • Költségeket takarít meg, hiszen a szokásos kártya- és hitelkondíciók jelentős része ezen konstrukcióban nem kerül felszámításra
 • Belföldön és külföldön egyaránt könnyen és gyorsan hozzáférhet hitelkeretéhez, készpénz nélkül vásárolhat, valamint bármikor készpénzhez juthat, továbbá egy főkártya mellé több társkártyát is igényelhet.
 • Aktuális számlaegyenlegéről bármikor információhoz juthat a bankjegykiadó automatáknál. Emellett minden hónapban elszámolást küldünk teljes számlaforgalmáról.

Mekkora összeg igényelhető?


 • A Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelkeret 500 000 Ft illetve 1 000 000 Ft vagy annak egész számú többszöröse lehet, de maximum 25 000 000 Ft lehet.
 • A hitelkeretből a kártyabirtokos rész- vagy teljes összeget vehet igénybe, a visszatörlesztett összegeket pedig a futamidőn belül ismét felhasználhatja.
Futamidő és törlesztés

 
 • A hitel futamideje 1+1 év.
 • Ha hitelkeretét a futamidő végén nem kívánja megújítani, a hitelt teljes összegben, az esedékes kamatokkal, díjakkal és költségekkel együtt a futamidő lejáratáig kell törlesztenie.
 • Hitelkeret megújítás esetén , a lejárat napját legalább 30 nappal megelőzően kell az újraminősítéshez szükséges dokumentumokkal a kamarai irodának hiánytalanul átadnia. (a lejárati dátumról a lejárat előtt postai úton emlékeztetik.)
 • Hitelkeretét megemelés esetén, szándékát szintén a területileg illetékes kamarai irodákban kell jeleznie.
 • A hitelkeret kihasználtságának pontos, naprakész követése érdekében SMS szolgáltatás segítségével tájékoztatást kaphat mobiltelefonjára kártyaköltéseiről, számlájának forgalmáról, illetve egyenlegéről választásának megfelelően napi, heti vagy havi gyakorisággal.
Hogyan törleszthető a Széchenyi Kártya?

 • Hiteldíj visszafizetése ( kamat+ kezelési ktg.) naptári negyedévente
 • Tőke visszafizetése a futamidő végén
 • A mennyiben az igénybevett hitel összege a negyedéves kamatterhelést követően nem haladja meg a Vállalkozás részére megítélt hitelkeret 80%-át, a Vállalkozásnak a lezárt negyedévhez kapcsolódóan nincs törlesztési kötelezettsége.

Regisztrációs lap >>>

Eszközlízing

Ha a finanszírozási konstrukció fedezetéül szolgáló eszköznek - esetünkben a lízingtárgynak - a likvidációs értéke a futamidő alatt elegendő fedezetet biztosít a kintlévőség megtérülésére, akkor eszközalapú finanszírozásról beszélhetünk. A lízing, mint finanszírozási forma széles körben elterjedt megoldás gépek, haszongépjárművek, termelőberendezések, hosszú távú, tőkekímélő beszerzésére. A lízingbevevőnek az eszköz használatba vételéhez nem kell a teljes vételárral rendelkeznie (10-50%). Így lehetősége nyílik a lízingbevevőnek, hogy az általa termelésbe állított gép, berendezés ellenértékét azok üzemeltetésével kitermelje! A lízing lehetőséget nyújt az eszközpark folyamatos felújítására.


Kedvező feltételek!

 • a finanszírozott eszköz (járművek, termelő berendezések, stb.) az elsőszámú fedezet,
 • az eszköz értékvesztése jól, és nagy biztonsággal becsülhető,
 • szükség estén könnyen értékesíthető
 • az eszköz egyedi nyilvántartása megoldott, a futamidő alatt az eszköz ellenőrzése megoldható. Visszaszármaztatása - nem szerződés szerinti teljesítés esetén - nem ütközik akadályba,
 • az eszközt, mivel ez képezi a fedezetet, teljes körűen biztosítani szükséges. (gépek, berendezések, esetében vagyonbiztosítás, közúti forgalomban résztvevő gépjárművek esetében CASCO és felelősség biztosítás)

Zártvégű pénzügyi lízing


Ezen típusú lízingszolgáltatásnál a beszerzési ár ÁFA tartalmát a lízingbevevőnek a finanszírozás kezdetekor kell megfizetnie, amely összeg a finanszírozó által kiállított számla alapján később visszaigényelhető.


Kinek?

 • Ha cége rendszeres ÁFA elszámolásra kötelezett, és általában befizetői pozícióban van,
 • Ha rendelkezik szabad forrással a teljes nettó értékre jutó ÁFA megfizetéséhez.


További előnyök:

 • A lízingtárgy a futamidő végén kerül a lízingbevevő tulajdonába (nem kell maradványértéket fizetni)
 • Uniós támogatások általában ennél a konstrukciónál vehetők igénybe
 • a Lízingbevevőt nem havonta terheli ÁFA fizetési kötelezettség

Számviteli elszámolása a lízingbevevő szempontjából:

 • Beszerzési ár Lízingbevevő aktiválja, amortizálja és kötelezettségként nyilvántartásba veszi (Lízingbeadó számlája alapján)
 • Beszerzési ár ÁFA tartalma Számla alapján visszaigényelhető, kezdőrészlet Kötelezettséget csökkenti
 • Finanszírozott tőke Pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség, az egyes havi díjak tőkerésze a kötelezettséget csökkenti
 • A havi díjak kamattartalma Pénzügyi műveletek ráfordítása
Beszerzési ár Lízingbevevő aktiválja, amortizálja és kötelezettségként nyilvántartásba veszi (Lízingbeadó számlája alapján)
Beszerzési ár ÁFA tartalma Számla alapján visszaigényelhető
Kezdőrészlet Kötelezettséget csökkenti
Finanszírozott tőke Pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség, az egyes havi díjak tőkerésze a kötelezettséget csökkenti
A havi díjak kamattartalma Pénzügyi műveletek ráfordítása


Nyíltvégű pénzügyi lízing


Amennyiben inkább ÁFA fizetési kötelezettségét a teljes futamidőre osztaná el és a szerződés megkötésekor még nem biztos abban, hogy a tulajdonjogot akarnak-e szerezni a lízingelt eszközön, akkor a nyíltvégű pénzügyi lízing igénybevétele ajánlott.

Kinek?

- Ha cége az ÁFA-t nem, vagy csak negyedévente tudja visszaigényelni.


További előnyök:

 • a beszerzési ár ÁFA tartalmának összegét a lízingbevevőnek nem a finanszírozás kezdetekor, hanem a futamidő alatt kell megfizetnie, és azt az egyes lízingdíjak tőkerészéhez kapcsolódva rendezhetik
 • elővásárlási jog érvényesítése esetén ( futamidő vége) a maradványérték kifizetésével megszerezheti a lízingtárgy tulajdonjogát
Számviteli elszámolása a lízingbevevő szempontjából:


 • Beszerzési ár Lízingbevevő aktiválja, amortizálja és kötelezettségként nyilvántartásba veszi (Lízingbeadó ÁFA mentes birtokbaadási okirata alapján)
 • Kezdőrészlet Kötelezettséget csökkenti
 • Kezdőrészlet ÁFA tartalma visszaigényelhető,
 • A finanszírozott tőke Pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség, az egyes havi díjak tőkerésze a kötelezettséget csökkenti; az egyes havi díjak tőkerészének ÁFA tartalma a havi díjakkal együtt rendezendő
 • A tőkerészek ÁFA tartalma visszaigényelhető
 • A havi díjak kamattartalma Pénzügyi műveletek ráfordítása
 • Maradványérték Pénzügyi lízinggel kapcsolatos fix értékű opció, megfizetésével a teljes tőketartozás kifizetésre kerül, lízingbevevő tulajdont szerez.
Beszerzési ár Lízingbevevő aktiválja, amortizálja és kötelezettségként nyilvántartásba veszi (Lízingbeadó ÁFA mentes birtokbaadási okirata alapján
Kezdőrészlet Kötelezettséget csökkenti
Kezdőrészlet ÁFA tartalma Visszaigényelhető
Finanszírozott tőke Pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség, az egyes havi díjak tőkerésze a kötelezettséget csökkenti; az egyes havi díjak tőkerészének ÁFA tartalma a havi díjakkal együtt rendezendő
A tőkerészek ÁFA tartalma visszaigényelhető
A havi díjak kamattartalma Pénzügyi műveletek ráfordítása
Maradványérték Pénzügyi lízinggel kapcsolatos fix értékű opció, megfizetésével a teljes tőketartozás kifizetésre kerül, lízingbevevő tulajdont szerez.


Operatív lízing

Az operatív lízing azon cégek számára előnyös, akik adót akarnak megtakarítani a lízingdíj költségként való elszámolásával.


Előnyök:

 • a lízingtárgy tulajdonjogáról ráér dönteni a futamidő lejárta után is
 • a lízingdíjak teljes összege a futamidő alatt költségként számolható el, csökkentve ezáltal az adóalapot
 • a lízingtárgy mérlegen kívüli tétel, amely kíméli a beruházási keretet

Számviteli elszámolása a lízingbevevő szempontjából:

Zártvégű pénzügyi lízing Nyíltvégű pénzügyi lízing Operatív lízing
Tulajdonjog Automatikus Opció Elővásárlási jog piaci áron
ÁFA Egy összegben előre Opció Elővásárlási jog piaci áron
Tulajdonjog Automatikus Havonta a tőkére vetítve fizetendő Havi díjakon

Ajánlott sajáterő
10-30% 10-30% 10-30%
Ajánlott futamidő 12-60 hónap 12-60 hónap 36-60 hónap
Maradványérték 0% 5-10% Futamidő végén várható piaci ár
Aktiválás
Lízingbevevő Lízingbevevő Lízingbeadócredit & partnerTovábbi információk a lízinggel kapcsolatban itt >>>

Regisztrációs lap >>>

Faktoring

Ne várja tétlenül, hogy megérkezzen a pénze! Szeretné, vevői hosszú fizetési határidejét áthidalni?


A faktoring egy olyan komplett pénzügyi technika, amelynek során a faktorcég megvásárolja a számlaköveteléseket (jellemzően 70-90%-át),a vételárat pedig jóváírja az eladó/szállító banknál vezetett pénzforgalmi számláján. Elvégzi a követelések pontos, naprakész nyilvántartását és beszedi azokat, továbbá átvállalja az esetleges nemfizetésből eredő kockázatot, illetve folyamatosan végzi a vevők fizetőképességének vizsgálatát.Kedvező feltételek!


 • A megvásárolt számlakövetelés ellenértékét a számla befogadásától számított 2 banki napon belül jóváírják cége bankszámláján.
 • Nincs faktorálási kötelezettség a teljes számlaforgalomra vonatkozóan. A vállalkozás mindenkori likviditási helyzetének függvényében szabadon eldöntheti, mely számláit kívánja faktoráltatni.
 • Faktoring keret rendelkezésre tartási díj felszámítása nélkül
 • Nagyobb a pénz forgási sebessége - magasabb a jövedelemtermelő képessége
 • A nyitott szállításoknál nincs hitelezési kockázat
 • Mérlegében nem jelenik meg hitel;
 • Ha vevőinek képes hosszabb fizetési határidőt biztosítani, növekedhetnek az értékesítési lehetőségei;
 • Ingatlan vagy egyéb tárgyi biztosíték lekötése nélkül (kivéve bankszámlája egyenlegét) juthat finanszírozáshoz Az ügyletet nem terhelik a fedezethez köthető, szokásos járulékos költségek (pl. értékbecslés, közokirat, biztosítás díja);
 • A fentiek miatt a korlátozottan hitelképes vállalkozások is élhetnek a lehetőséggel;Kiknek?Elsősorban kis- és középvállalkozásoknak, amelyek:


 • dinamikusan fejlődnek, ezért folyamatosan szükségük van forgótőkére;
 • nem állnak rendelkezésre hagyományos hitelekhez szükséges biztosítékok;
 • meglévő banki hitelkereteik már "kimerültek"
 • versenyképességük megtartása érdekében vevőiknek hosszabb fizetési határidőt kívánnak nyújtani.Valamint, ha az Ön vállalkozása: • Alvállalkozója nagy építőipari fővállalkozóknak, generálkivitelezőknek;
 • Beszállítója multinacionális áruházláncoknak, hipermarketeknek, hazai járműgyártó, távközlési, vagy elektronikai vállalatoknak, gyógyszergyártó, illetve forgalmazó vállalatoknak, energiaipari megrendelőknek;
 • Szolgáltatást nyújt nagy gyártó, kereskedő, szolgáltató vállalatoknak;
 • Pályázatokon vesz részt állami, önkormányzati beszerzésekhez, beruházásokhoz kapcsolódóan;Igénylési Feltételek • A vállalkozás rendelkezik legalább egy lezárt pénzügyi évvel.
 • Nincs lejárt vagy átütemezett köztartozása.
 • Nincs 60 napon túli lejárt szállítói tartozása.
 • Nem indítottak ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást.
 • Saját tőkéje nem negatív.

Regisztrációs lap >>>

Projektfinanszírozás

Ide tartoznak: lakásprojekt finanszírozások, raktár- és logisztikai központ építések, bevásárló központ, illetve szálloda-finanszírozások szerepelnek, valamint ingatlanok refinanszírozása. Ezen hiteleket elsődlegesen cash flow alapon nyújtják partnereink, az ingatlanok piaci értéke másodlagos.

Társasház

Értékesítés vagy bérbeadás céljából egy, illetőleg egy időben épülő több lakóépületnek legalább a használatbavételi engedély kiadásához szükséges mértékű felépítésére nyújtható. A finanszírozás megvalósulhat állami kamattámogatás mellett, vagy nélküle.

Szálloda, kereskedelmi ingatlan

Bérbeadás, eladás, működtetés, vagy saját hasznosítás céljából épített szálloda épületek, irodák, termelő csarnokok, raktárbázisok, logisztikai épületek finanszírozására vagy refinanszírozására jelenthet kedvező megoldást.

Bevásárló központ

Bevásárló és szórakoztató központok megvalósításához nyújthat kedvező finanszírozási formát vállalkozások (ingatlanfejlesztők, intézményi befektetők) számára.


Kedvező feltételek!

 • Limitösszeg nincs
 • Jellemzően a 150-500 millió Ft összegú beruházások esetén javasolt
 • A hitel devizaneme illeszkedik a kiadásokéhoz
 • Általában 3-15 év futamidő
 • Lakás-finanszírozásnál 1-3 év futamidő
 • Akár 1-3 év türelmi idővel is igényelhető


Kinek?


Olyan Magyarországon bejegyzett és működő társaságoknak (Kft., Rt.) és önkormányzatoknak, akik lakóingatlan-beruházásukhoz rugalmas, a finanszírozási konstrukció kidolgozásakor az ügylet egyedi tulajdonságait figyelembe vevő, az igénybe vehető kedvezményeket nyújtó finanszírozó partnert keresnek, aki mind a beruházási, mind a vevői oldalon az ügyfelei érdekeit maximálisan figyelembe veszi.A finanszírozás folyamata

 1. A Projekt előzetes átvilágításához szükséges információk, dokumentumok rendelkezésre állnak (elsősorban: tulajdonos(ok) bemutatása, projekt gazdasági racionalitásának és üzleti tervének (beleértve a cash-flow tervet) prezentálása, finanszírozási igény bemutatása).
 2. A Bank a Projekt előzetes véleményezését követően indikatív finanszírozási ajánlatot bocsát az Ügyfél rendelkezésére.
 3. Az indikatív ajánlat Ügyfél által történő elfogadását követően az ügylet a Bank döntéshozó testülete elé kerül előterjesztésre.
 4. Jóváhagyó döntés esetén a Bank kötelező érvényű finanszírozási ajánlatot tesz, melyet a jogi dokumentáció kitárgyalása, aláírása, végül pedig a hitel folyósítása követ.
 5. A projekt működése során a Bank folyamatosan figyelemmel kíséri az adott vállalkozás eredményeit (monitoring rendszer).

Regisztrációs lap >>>

Folyószámlahitel

Szeretné, ha vállalkozásának nem lennének likviditási nehézségei?


A Folyószámlahitel hatékony megoldást kínál vállalakozása likviditásának folyamatos kezelésére, hiszen a hitelkeret.


Kedvező feltételek!

 • Gyors hitelbírálat, hitelkérelmét a Bank akár 3 órán belül elbírálja ( óvadéki betétes ügylet esetén)
 • Magas hitelösszeg, akár 75 millió forint maximális hitelösszeg, a biztosítékok és a hitelbírálat függvényében,
 • A hitelkeret tárgyi fedezet bevonása nélkül, de akár tárgyi fedezettel is igényelhető,
 • Szabadon felhasználható,
 • A számlára beérkező jóváírásokkal, automatikusan feltöltődik,
 • Biztosíthatja rövid távú célkitűzéseinek zökkenőmentes teljesítését.

Kinek?

 • Magyarországon bejegyzett
 • Társas mikro- és kisvállalkozásoknak (Bt., Kft., Kkt., Zrt., Nyrt., Szövetkezet),
 • 10-250 MHUF közötti éves nettó árbevétellel rendelkező,
 • Amennyiben nem önkormányzati, vagy külföldi többségi tulajdonban van.


Regisztrációs lap >>>

Bizonytalan...

ingatlana forgalmi értékében?
Kérje munkatársunk segítségét!

Kattinson ide!

Szavazás

Segítsen tovább tökéletesíteni weblapunk, cserébe ajándékkal jutalmazzuk!

Szavazok!

Hírlevél

captcha  

E - Valutaváltó

Mit váltunk:
Mennyit:
Mire váltunk:
Eredmény:

Teszt

Teszt