Ostorkészités

Ostor hossza. Ostor (eszköz)

Készítettek vadásztáskát, tölténytáskát, pisztolytáskát, szájkosarat, patavédõ papucsot. Csináltak szíjat bocskorhoz, tarsolyhoz, korcsolyához, pokróchoz, bokavédõhöz, hintó tartónak. De az õ munkájuk lett az ostorok készítése is. Az ostornak számos fajtáját használták, és használják ma is. A szíjgyártó megtanulta az egyszerû suhogó, de a díszes karikás ostor fonását is.

praziquantel helminthiasis kezelés

Ahhoz, hogy elkészítsünk egy ostort, sok mindent meg kell tanulnunk. Figyelembe kell vennünk, hogy ki és mire fogja ostor hossza, valamint hogy milyen állatokkal fog bánni. Dolgozatomban bemutatom az ostorokat az egyszerû kötél ostortól, a nagy gonddal és szakértelemmel készítet karikás ostorig. A karikás ostorról írok a ostor hossza, mivel ennek az ostor fajtának rengeteg típusa létezett az országban.

Az ország minden táján különös figyelemmel, gazdagon díszítve készítették. Megpróbálom készítésének minden mozzanatát olyan részletességgel leírni, hogy ha valaki kedvet kap az elkészítéséhez, esetleg maga is meg tudjon egy karikás ostort csinálni.

Az ostor Az ostor állathajtó és terelõ eszköz, mely egy nyélbõl, és az erre erõsített szíjból, vagy fonásból áll. Nyele lehet fából, ostor hossza esetleg acélból. Két alaptípusa van: rövidnyelû, amelyet pásztorok, valamint a hosszúnyelû, amelyet a szekerezõk-kocsizók használnak. Mind a két típuson belül találunk kötél és szíjostort is.

A pásztorok által használt rövid nyelût nevezik nehézostornak, kancsikának, korbácsnak is, bár legelterjedtebb neve a karikás. Sok részbõl tevõdik össze, s tájanként igen változatos az egyes részek elnevezése. Általánosnak mondható hogy a nyélhez erõsítõ szíjkötés neve telek, vagy nyakló. A karikás derekát kötél köré 4, 6, 8, vagy 12, 24 esetleg 32 vékony szíjból, ágból fonja a pásztor. Az ehhez csatlakozó csapó egyes szíjból áll, a csapó végére kerül a sudár, ami a cserdítéskor a durranó hangot adja.

A szekerezõ-kocsizó ostor egyszerûbb; nyele nem csak hosszabb, hanem vékonyabb — ostor hossza karikással szemben — a nyél is hajlékony. A kocsizó ostorszíjból, az ökörhajtó ostor általában kenderkötélbõl készült. A négy-hatökrös szekerekhez különösen hosszú nyelû ostort használtak.

Azt, hogy milyen ostort kell használni, az állat fajtája is ostor hossza. A kondások ostora a nehézostor, amely tulajdonképpen karikás ostor, de sokkal nehezebbre, durvábbra van csinálva, mivel a mangalica disznónak vastag a bõre és sokkal nagyobbat kell odaütni neki, mint ostor hossza lónak, ahhoz, hogy kordában lehessen tartani. De késõbb az angolsertések elterjedésével a nehézostor használata is megszûnt, mivel azoknak érzékenyebb a bõre, és könnyen meglátszik rajta az ütés, ami értékvesztést jelent, és a kondás bérébõl levonásra kerül.

A fehér marhát csak úgy meglegyintik fergek hogyan lehet eltavolitani hosszúnyelû könnyû ostorral, a bivalyra viszont rá kell vágni a korbáccsal. Hosszúnyelû ostorok Kancsuka A kötélostorok legegyszerûbb fajtája a bivaly, vagy lusta kettõs ökörfogat hajtására szolgáló ostor. Ennek megnevezése általában kancsuka, de pl.

Ostor hossza. Ostorkészités

Békés megyében sundinak, Erdélyben bivalykorbácsnak ismerik. Elhasznált kötõfékszárból, istrángból, vagy rövid kötélhulladékból készült, melyre görcsöket kötöttek, hogy nagyobbat lehessen vele ütni. Nyele cm átmérõjû, kb. Ökörhajtó ostor A hosszúnyelû ostorok közé tartozik az ökörhajtó ostor, más néven csák. Ez a legnagyobb méretû ostor. A nyele legalább olyan hosszú, mint maga az ostor. Ez a nyél a felsõ végén két belfereg tojas, villa alakban, ún.

ostor hossza A giardiasis az

Alatta ujjnyi távolságra bunkó van, mely az ellentétes irányú oldalágak lenyesésébõl áll elõ. A két bunkó közé farkas hurokkal hurkolják rá az ostort, nyaklójánál fogva, ahol szabadon foroghat, mozoghat anélkül, hogy ostor hossza. Az ökörhajtó ostor nyelét csáknyélnek nevezik. Ez az ostor a béres szerszáma, aki ha meg van ostor hossza a szekér a hátulsó ökörpár nyaka felöl megy az állatok mellett, a bal, úgynevezett "csás" oldalon.

Két kézre fogja az ostornyelet. Bal kézzel a csapószíj kezdeténél fogja alul a nyelet, jobbal annyival feljebb, amennyire kinyújtott karral eléri. A mellette levõ ökörnek a külsõ oldalára üt, a túlsónak a nyéllel szúr oda. Az elsõ pár ökörnek pedig odadurrant a füléhez úgy, hogy az említett módon a nyelet fogva, kétszer megcsóválja az ostort, harmadszorra visszarántja. A csás ökörtõl nem szabad elmenni a béresnek.

Ostor (eszköz) – Wikipédia

Ha 4 ökörnél több van befogva, akkor a szekérre száll, és onnan durrogtat. Ezt a fajta ostort kötélbõl fonják, de módosabb helyen szíjból is készült.

A szíjból készült ostor fonása, szerkezete hasonló a szíj karikás ostoréhoz, de sokkal hosszabb. Egy ilyen ostor megfonásához sokkal több bõrre volt szükség, ezért csak a módosabb gazdák engedhették meg maguknak.

Az ilyen szíjból font ostort Békés megyében négyalónak hívták. A kötélbõl készült változat szerkezete és készítése hasonló a kötél karikás ostoréhoz, melyet a hódmezõvásárhelyi kanászok készítettek.

Leírását a rövidnyelû ostoroknál megtaláljuk. Suhogó A szekerezõk-kocsizók ostora a suhogó. Az ostor a lóhajtás egyik nélkülözhetetlen segédeszköze, a lovak egyenletes menésének biztosítása, fõként a jó indítás és a fordulatok végrehajtása, valamint az állatok fegyelmezése céljából.

Suhogóból is több típust találunk, attól függõen, hogy egy egyszerû parasztember, vagy egy hivatásos versenykocsizó háza táján nézünk-e körül.

Az ostor mérete a fogat nagyságához igazodik. Megkülönböztetünk kettes- és négyes ostorokat, attól függõen, hogy két lovas fogatot, vagy lovas fogatot hajtanak vele.

Az ostornak két része van, az ostornyél és a csapószíj. Az ostornyelek anyaga változatos. Népies fogatoknál láthatjuk a legegyszerûbb ostornyeleket.

Ezek többnyire meggyfa, somfa, mogyorófa ostornyelek. Az ilyen ostornyeleket ostor hossza a vásáron vették, vagy maguk nyesték. Népi hiedelem szerint szilvafából nem szabad ostornyelet csinálni, ostor hossza akkor lefogynak a lovak. Az ünneplõ nyél hajlékony tengeri nádból készült, melyet a szíjgyártóknál lehetett megvásárolni. Ezek a nádnyelek olykor acéldrót belsõvel voltak ellátva, amitõl még rugalmasabbak lettek A mai versenykocsizók szerint az ostor nyelét egcélszerûbb trienti fából készíttetni, mert akkor nem görbülnek, s nem veszítik el formájukat olyan hamar, mint a dróttal bélelt nádból, vagy a tisztán nádból készült nyelek.

A kettes ostornyél mindig kicsit hosszabb, mint a négyes ostor nyele, viszont a négyes ostor nyelének nem szabad olyan hajlékonynak lenni, vastagabbnak, ostor hossza kell lennie. A kettes ostor nyelének hossza kb. A fából készült ostornyelek felsõ végén meghagynak az oldalhajtásokból egy-egy cm-es darabot, amely meggátolja, hogy a ráhurkolt szíj fel, vagy le csússzon rajta.

A hajlékony tengeri nád nyél felsõ végére ebbõl a célból két gombot ostor hossza szurkozott varrócérnából dratvából. Az ostornyél díszítve is lehet. A csipkésveretû sallangos magyar hámhoz használt ostornyeleken díszítésként a nyél markolata és az ostornyél találkozásához bõrpillangókat, vagy rojtot lehet felhelyezni. A markolatot bõrrel is be lehet vonni, így még elegánsabb.

  • Budafokos Baranta - FEGYVEREK - OSTOR: ostor készítése
  • Férgek hat éves gyermekben
  • Gyógyszer az emberi test élősködői ellen
  • Magyar Néprajzi Lexikon /
  • Paraziták jelentése az álmokban

Az ostornyél színe meg kell hogy egyezzen a kocsiéval. Fekete, vagy sötét fényezésû kocsihoz fekete, eredeti faszínû, ún.

Ostor hossza

Az ostorszíjak többnyire bõrbõl, néha feketére festett ostor hossza szurokba mártott spárgából készülnek.

A magyar ostor legfõbb jellemzõje, hogy levehetõ a nyélrõl és telekes. A telek lapos, vékony szíjból készült, duplára kötött, kb. Forgó karika : A két suhogót tartó gomb közé egy szaruból faragott ostor hossza, pörgettyût helyeznek, amelyre a suhogót úgy kötik fel a tellenggel, hogy az ezzel együtt jól, könnyen foroghasson.

Hogy jól pörögjön a nyélen, a két gomb közé esõ részre egy kis rézcsövet szoktak tenni, mely az ostor akadálytalan forgását biztosítja. A rézcsöves pörgettyûs megoldás elsõsorban négyesfogathajtó ostoroknál szükséges- Az ostorszíj hossza változó. Mindenki a saját tapasztalatai alapján választja ki a neki megfelelõt. Egyszerû ostorszíj A kettesostor csapószíja cm hosszú.

Az öreg kocsisok szerint a szíjnak öt marok hosszúnak kell lennie a telek és a sudár között. Ostor hossza attól függõen, hogy kinek milyen nagy marka van, lehet 80 cm vagy 1 m hosszú. A négyes ostor szíja cm.

Az ilyen hosszú ostorral jól el lehet érni az elsõ lovakat, hiszen hozzá kell számítani a nyél hosszát is. A nyélnek és a csapószíjnak nem csak méretében, hanem erõsségben, illetve súlyában is arányban kell lennie egymással.

Túl erõs nyél mellett a könnyû gyenge csapó nem érvényesül kellõképpen. Kettes ostoron a telek és az ostorderék összekötése. A telek és az ostorderék összefogása forgó karikával. Bõrpillangó az ostorderék és a forgó karika találkozásánál. A telek és az ostorderék összekötése négyes ostornál. Gyenge nyélhez erõs csapó szíjat venni sem jó, mert túlságosan húzza, görbíti az ostornyelet. Csak próbacsapással lehet az ostor milyenségét megállapítani. Az ostor akkor belfereg ellen gyogyszer, ha van suhogása és húzása.

A csapót ingyenes feregirto program erõsítjük a nyélre, a csapó végén lévõ hurok segítségével.

Az ostorokon a szíj felsõ harmadára vagy kettõs, vagy hármas görcsöt kötöttek, vagy hurkokat, hogy nehezebb legyen, jobb legyen az esése.

ostor hossza gyógymód a féreg lárvák ellen

Az ünnepi ostorra díszítést szoktak tenni az ostor forgó karikája alá, az ostorderék felsõ részére. Ez a díszítés bõrrojt, vagy bõrpillangó. Színes pamutbojtot is piros-fehér-zöld színben sûrûn használnak, habár ez idegen a magyar ostoroktól. A négyes ostorokon a csapó sudárral folytatódik, amelyet rendszerint pamutselyembõl, vagy rafiából, esetleg lószõrbõl készítenek.

A sudár segítségével pattintani, cserdíteni, durrogtatni lehet. A pattogással, durrogtatással hajtott fogat kimondottan magyar ostor hossza. Rövid nyelû ostorok A rövid nyelû ostorok a pásztor emberek terelõ eszköze.

Ismertebb elnevezései karikás ostor, csikósostor, nehézostor, pásztorostor, kanászostor. Ostor hossza részbõl, a tulajdonképpeni ostorból — amely szíjból készül, esetleg szegényebb vidéken kötélbõl — és a rövid, rendesen alkar hosszúságú, gyakran íszített nyélbõl áll.

Ostor hossza az ostorok rendszerint pásztor készítmények. Csak ostor hossza kezdték el a szíjgyártók is készíteni õket a módosabb gazdáknak.

Kötélbõl készült karikás A kötélostorok értékesebb fajtája a fonott kötélostor, mely a szegényebb pásztoremberek karikása volt.

Vándornyakas kis karikás ostor

Az ország egyes részein csak a nemes gazdáknak, meg a gazdalegényeknek volt szíjból készült karikás ostora, és azt is a szíjgyártók készítették legtöbbször. A kötélbõl készült karikás ostorhoz a kanász a kender feldolgozáskor kért magának a szöszbõl, de ha erre nem volt lehetõsége, kötõfékszárból, vagy istrángból készítette el.

ostor hossza állatgyógyászati megjegyzések

A kötelet, vagy szöszt tavasszal fonta meg karikásnak, mikor kihajtotta az állatokat. Disznóõrzés közben fonta magának a zsineget. Az ilyennek jobb ütése esik, nem ránt, mint az egyforma vastag, vagy éppen az egyenlõtlen vastagságú. A karikás ostort a fejénél kezdi el csinálni a kanász. Behajtja karikába a kötél vastagabb ostor hossza, úgy hogy cm átmérõjû legyen a karika, és a szárához köti, de a kötélnek nem a legvégét, hanem feljebb egy arasznyival.

Ami kimarad a végébõl, kibontja, kiszöszöli, hogy az ostor szárához kereken, arányosan ostor hossza oda úgy ahogy az istrángot csinálják. A több öles madzaggal megköti a nyakánál és a karikás fejét itt kezdi befonni balról jobbra haladva.

Két féle fejet szoktak csinálni, az úgynevezett taréjosat, ostor hossza a simát. Mikor a fejet befonta, folytatja az ostor derekán. Mikor a karikás ostor kötélrészét, fejét és a derekát ostor hossza a kiskanász, a vékony végéhez csapót köt. A csapót juh, báránybõrbõl készíti, ahol disznó döglik, annak a lenyúzott bõrébõl.

A csapó is vékonyan kezdõdik és folyamatosan szélesedik. A lapos csapó a jó, mert a kerek kikezdi az állat ostor hossza. A csapó végére jön a sugár. A lósörényébõl, vagy farkából húzza ki a kanász. Az ostor fejébe nyaklót köt a kanász, mely irhából, vagy madzagból való. A nyakló által függ össze az ostor a nyéllel.

Az ostor nyele gyümölcsfából készül.

  • Hogy eltávolítsák a férgeket a testből
  • Ostor eszköz Készítettek vadásztáskát, tölténytáskát, pisztolytáskát, szájkosarat, patavédõ ostor hossza.
  • Nagy karikás ostor - Ostor hossza
  • Bél paraziták embereken képek

A nyél kb. A nyelet felsõ végén bicskával átfúrja, a nyéllyukba a nyaklót belehúzza, csomóra köti. A nyél végén újabban szíjból van a fej alkalmazva. A fúrott nyél õsibb.