Bejelentkezés

fp-icons2fp-icons2-fb

MENÜPONTOK

ad1

Csoportos élet-és balesetbiztosítás

Széleskörű megoldások az értékes munkaerő megtartásáért!

Magyarországon a vállalati biztosítások kifejezése alatt a köznyelv sokáig csupán a vállalkozások vagyonának a biztosítását értette.

A vagyoni elemekkel, vagyis a vállalkozás tulajdonképpeni vagyonával szemben sokáig mostoha helyzetben volt Magyarországon a vállalatok termeléséhez szükséges másféle típusú „alapanyag” biztonsága.

Az élő munkaerő szerepe…

Ez az „alapanyag”, amely nélkül a vállalkozás vagyona és eszközei többnyire csak élettelen és tehetetlen tárgyak, nem más, mint az élő munkaerő. Míg Amerikában és Nyugat-Európában már régen felismerték, hogy a munkaerő ugyanolyan fontos része a termelésnek, mint a géppark, ennek a gondoskodási formának a fellendülése egészen az ezredfordulóig váratott magára. A vállalkozások ekkor ébredtek rá arra, hogy egy jó munkás kiesése jelentős visszaesést okozhat a cég eredményessége szempontjából, s nem mellékesen a munkaerő megőrzésében és megtartásában is fontos szerepe van a kompenzációs csomagokba épített balesetbiztosítási fedezetnek.

Egy felmérés szerint – melyet az általános vállalati juttatásokról készítettek 2009-ben –, az étkezési utalvány mellett a cégek másik legkedveltebb juttatási eszköze a vállalati csoportos élet- és balesetbiztosítás.

Miért jó a munkáltatónak?

 • A vállalatvezető a csoportos biztosítás segítségével olyan céges ösztönzési programot hozhat létre, mellyel az értékes munkaerőt hosszabb távon is nagyobb eséllyel tarthatja magánál.
 • A dolgozó elkötelezettségét növelheti azáltal, hogy mint munkáltató, gondoskodik a munkavállalója biztonságáról, pontosabban a bekövetkezett kárának enyhítéséről egy esetleges baleseti sérülés bekövetkezésekor. Pozitív érzést kelthet a dolgozókban annak tudata, hogy a cégük a fizetésen felül egyéb módon is kifejezi az irántuk érzett megbecsülését, s ezáltal növelheti a munkáltatóval szembeni hűségüket.
 • Egyre több vállalat kínál efféle juttatást, s emiatt egyre ismertebb a munkaerőpiacon, hogy a szakértői szintű munkavállalók nemcsak fizetési igényben, hanem juttatási csomagokban is gondolkodnak az álláskeresés során. A versenyképesség megőrzése érdekében érdemes minden, versenybe szálló vállalkozásnak ebbe a juttatásba fektetni.
 • A csoportos biztosítási csomag kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosítás adómentes juttatásnak minősül, s a ráfordított költség csupán a biztosítás fizetendő díja.
 • A csoportos biztosítási csomag a legtöbb esetben kedvezőbb áron érhető el, mint a hasonló tartalmú egyéni élet- vagy balesetbiztosítási fedezetek, összeállítását illetően pedig – a kiegészítők széles köre miatt – kiemelkedő rugalmassággal bír a versenyző termékekkel szemben. Jól alkalmazkodik a cég munkavállalóinak létszám-mozgásához, adminisztrációs igénye pedig időkímélő és takarékos.
 • Lehetőség van a különböző beosztású dolgozók szerződésen belüli differenciálására. Ilyenkor pl. a menedzserek magasabb szintű biztosítást kaphatnak, mint az alacsonyabb beosztású munkavállalók; vagy gondolhat a vállalat akár a veszélyesebb munkakörben dolgozókra is egy-egy extra szolgáltatás hozzáadásával.
 • Egy baleset kapcsán megállapított céges felelősség esetén a csoportos biztosításra kifizetett összeg, a szerződésben megjelölt kedvezményezettől függően, beszámítható a felelősségbiztosítás által térítendő összegbe (ha a munkáltató a kedvezményezett, úgy beszámíthatja a kártérítési összegbe a biztosítási összeget). Ha a vállalat ilyen esetben egy csoportos biztosítás által gondoskodik a dolgozó kárának enyhítéséről, könnyebben megelőzhetővé válhat egy munkaügyi per lehetősége.
 • Vannak olyan munkakörök, amelyeknél belső szabályozás írja elő az élet- és balesetbiztosítási védelem meglétét. Ilyen esetekben a csoportos biztosítás módozatával az egyéni terméknél kedvezőbb díjon, a cég által leírható költségen alakítható ki a megfelelő biztosítási védelem. Ide tartozik többek között a tűzoltókra és a rendvédelmi szervekre kötött biztosítás, és ilyen még bizonyos szolgáltatók felhasználóira alkalmazott, biztosítás általi védelem is. Bár ezt a jogszabályok nagyobbrészt inkább felelősségbiztosítás előírásával oldják meg.

Miért jó a munkavállalónak?

 • Egy körültekintően kialakított biztosítási csomag a munkáltatónak a dolgozóról való gondoskodását és megbecsülését fejezi ki.
 • A megfelelően kidolgozott csomag által, a dolgozó kötelezettségeinek jelentős növelése nélkül hozható létre egy értékes, széleskörű biztosítási fedezet. Nincs hosszú távú, kötelező tartam: amíg a munkavállaló a vállalatnál dolgozik, automatikusan vonatkozhat rá a biztosítási védelem.
 • A cég által kötött dolgozói biztosítás jelentősen kedvezőbb díjjal számol, mintha a magánszemély egyénileg kötne önmaga védelmére szerződést; ráadásul a díja nem a dolgozó nettó jövedelmét terheli meg.
 • A csoportos biztosítás kedvező béren felüli juttatási formát jelent azáltal, hogy a kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosításoknál sem a díj, sem a szolgáltatás kifizetése után nem keletkezik adófizetési kötelezettség.
 • A biztosítás, jellegéből adódóan, lábadozás vagy a munkából való kiesés idejére kompenzációt nyújt a dolgozónak, a családfenntartó elvesztése esetén pedig gondoskodást, támogatást nyújt a hozzátartozóknak.
 • A felmérések szerint a személyi biztonság terén a magyar háztartások igencsak alulbiztosítottak, pedig a biztosítási védelemre minden családnak szüksége lenne. A csoportos biztosítással olyan extra juttatást kínál a vállalat, mely nagyon hasznos, és valódi igény van rá, azonban sok esetben a dolgozók nem költenek rá, mert drágának találják az egyéni biztosításokat. Ezáltal nemcsak extra juttatást ad a cég, de fejleszti a biztosítási kultúrát is.
 • Napjainkban óriási mértékű a banki jelzáloghittel-felvétel, amely mellé a bankok sokszor megkövetelik a hitelfedezeti életbiztosítás megkötését. A céges biztosítás sok esetben tökéletesen alkalmas erre a szerepre, így ismét költségektől és adminisztrációtól kímélhetik meg a dolgozókat a róluk gondoskodó munkáltatóik.

Fontos: A 2012 évi törvényi szabályozás értelmében a betegségbiztosítások is adó- és járulékmentesemen adható juttatásnak minősülnek, így a csoportos biztosítások minden modulja egységes elbírálás alá tartozik, tehát sem a munkáltatót, sem a munkavállalót nem terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség!

A Csoportos Biztosítás felépítése

A Csoportos Biztosítások egy közel harminc, különböző biztosítási modulból álló élet- és balesetbiztosítási termékmódozat. A csomagot alkotó biztosítások három nagy csoportba sorolhatók: kockázati életbiztosítás, balesetbiztosítások (ezek 24 órás vagy munkahelyi védelemre terjeszthetők ki), illetve az úgynevezett „betegségbiztosítások”, amelyek bármely okból eredő, egyfajta „all-risk” fedezetet nyújtanak a biztosítottak részére. A biztosítási szerződéssel kapcsolatban fontos feltérképeznünk, hogy kik is lehetnek a szerződés szereplői, és mi a szerepük a biztosítás megkötésekor, valamint az azt követő események kapcsán.

A biztosítás szereplői

A Szerződő

A csoportos biztosítási szerződésben Szerződő lehet bármely, Magyarországon élő illetve működő természetes vagy jogi személy (munkáltató, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, sportegyesület, klub, önkormányzat, iskola, egyéb), amely az érdekkörébe tartozó természetes személyek számára a Biztosítónak csoportos biztosítási ajánlatot tesz, szerződést köt, és a díjfizetést, valamint a szerződői kötelezettségeket (lásd: Általános feltételek) teljesíti. A Szerződő kötelezettsége a biztosítottak tájékoztatása a szerződés jellemzőiről, feltételeiről, és ezek módosulásairól is. A csoportos biztosítási szerződést a Szerződő nevében az azt képviselő természetese személy köti meg.

A Biztosítottak

A csoportos biztosítási szerződésben Biztosított lehet például az, a vállalatnál dolgozó munkavállaló, vezető tisztségviselő, személyesen közreműködő tag, aki hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződő rá biztosítást kössön, valamint megfelel a Biztosító kockázatvállalási feltételeinek:

 • A biztosító kockázatvállalási feltételei előírják, hogy a Biztosított életkora 14 és 65 év között van,
 • illetve, semmilyen jogon nem részesül társadalombiztosítási nyugdíjban, valamint nem rokkant, és munkaképesség-csökkenésének megállapítása nincs folyamatban.

Biztosítottak lehetnek továbbá a vállalkozás szerződéses alvállalkozói, az egyéni vállalkozó alkalmazottai, az iskolák tanulói, a sportegyesületek vagy szakszervezetek tagjai. A biztosítás létre jöhet fürdők és egyéb intézmények látogatóira, vagy akár egy tréningszervező vállalkozás által a tréningekre delegált résztvevők baleseti védelmére is, valamint gyakori igény a tömegközlekedési szolgáltatást használó utasok biztosítása is.

Fontos: A csoportos biztosítási szerződés hivatalos minimális biztosítotti létszáma 10 fő, de a Biztosító vállalása öt fős szerződés esetére is érvényes, engedményként. Fontos kitétel ezen felül az, hogy a Szerződésbe a Biztosított egyéni szerződőként nem léphet be.

A Kedvezményezettek

A csoportos élet- és balesetbiztosításban a kedvezményezett személye a következő módon határozható meg:

 • A Biztosított életében járó valamennyi biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje maga a Biztosított. Ezekre az esetekre más kedvezményezett nem jelölhető.
 • A Biztosított halála esetén járó szolgáltatási összeg vagy összegek a Biztosított örökösét, örököseit illetik meg.

>> Figyelem: az örökös nem minden esetben egyezik meg a törvényes örökössel!

 • Amennyiben a Biztosított a halála esetére kedvezményezettet szeretne jelölni, azt az úgynevezett Biztosítotti Nyilatkozaton teheti meg. Az életbiztosítási szolgáltatást ennek megfelelően a megjelölt személynek fizeti ki a Biztosító.

Fontos: A Biztosított és a Kedvezményezett megjelölésekor szem előtt kell tartani, hogy a Szerződő – jellemzően abban az esetben, ha munkáltatóról van szó – a biztosítás díját szeretné-e költségként leírni. Ahhoz, hogy a díj költségként leírható legyen, a következő kitételeket kell figyelembe venni:

 • Szerződő: a Munkáltató vállalkozás
 • Biztosított: a Szerződő munkavállalója (alkalmazottja) vagy személyesen közreműködő tagja
 • Kedvezményezett: A Biztosított (és a Szerződő) által megjelölt harmadik személy

Bizonyos esetekben nem feltétlen szempont a biztosítási díjak költségként való leírása. Ez többnyire olyankor igaz, amikor egy vállalkozás kimondottan az alvállalkozóit szeretné biztosítani, vagy amikor a biztosítás díja önkéntes alapon, vagy tagdíjba, belépőjegybe építve (strand, múzeum, menetjegy) kerül beszedésre.

Biztosítási szolgáltatások

 • Kockázati életbiztosítás: biztosítási szolgáltatást nyújt a Biztosított halála esetén, illetve egyedi megállapodás esetén kiterjeszthető a Biztosított házastársának halálára is.
 • Balesetbiztosítások: a nap 24 órájában, a világ bármely országában bekövetkezett balesetekből eredő biztosítási eseményekre nyújtanak fedezetet, a szerződésben rögzített feltételek szerint. A speciális feltételek a konkrét biztosítási eseményeket határozzák meg, és a biztosító vizsgálja, hogy az adott biztosítási esemény balesetből kifolyólag következett-e be.

Figyelem: egy baleset bekövetkezte önmagában nem jelent biztosítási eseményt, a baleset mindössze a biztosítási esemény oka lehet!

 • Munkahelyi balesetbiztosítások: a Biztosító kockázatviselése az előzőnél szűkebb módon, csak a munkahelyi balesetekre terjed ki.

Figyelem: munkahelyi baleset olyan baleset, amely a Biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, illetve munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben ér – de nem baleset a munkahelyi ártalom!

 • Betegségbiztosítások: a nap 24 órájában, a világ bármely országában elszenvedett balesetek vagy betegségek – illetve egyéb speciális események – kapcsán, a szerződésben rögzített térítéseket nyújtják.

A betegségbiztosítások úgynevezett „all risk”, vagyis teljes körű fedezetet nyújtanak, a speciális feltételeik pedig a konkrét kizárásokat határozzák meg. A betegségbiztosítások esetében a Biztosító 3 hónapos várakozási időt köt ki, kifejezetten az adott biztosítottra vonatkozó szerződéskötéstől számítva. A várakozási idő a Gyermekszülésre vonatkozó biztosítás esetében speciálisan van meghatározva.

Figyelem: a betegségbiztosítás nem azonos az egészségbiztosítással, ami a társadalombiztosítás egyik pillére!

Kattintson most az alábbi AJÁNLATKÉRÉS gombra és töltse ki a megjelenő adatlapot és vállalati biztosítási tanácsadónk 24 órán belül megkeresi Önt!

Ajánlatot kérek!

 

 

Tovább a kategóriában: « Manager biztosítás

1 hozzászólás

 • Hozzászólás hivatkozás Mecsériné Felde Mónika 2013. december 20., péntek 08:46 Írta: Mecsériné Felde Mónika

  Üdvözlöm!

  Ajánlatot szeretnék kérni a csoportos élet és baleset biztosításra.2 személyes Kft-nk van, családi vállalkozásban működünk.
  Köszönettel: Mecsériné F. Mónika

Új hozzászólás

Kérjük töltsön ki minden kötelező mezőt, amit csillag (*) jelöl. A HTML használata nem engedélyezett.

Bizonytalan...

ingatlana forgalmi értékében?
Kérje munkatársunk segítségét!

Kattinson ide!

Szavazás

Segítsen tovább tökéletesíteni weblapunk, cserébe ajándékkal jutalmazzuk!

Szavazok!

Hírlevél

E - Valutaváltó

Mit váltunk:
Mennyit:
Mire váltunk:
Eredmény:

Teszt

Teszt