Bejelentkezés

fp-icons2fp-icons2-fb

MENÜPONTOK

ad1

Építés-Szerelés-biztosítás, szerelésbiztosítás

Építés-szerelés-biztosítás (C.A.R.)

Épületek, építmények teljes (szerkezeti, épületgépészeti és befejező) építésére!

Az Építés- szerelés- biztosítás olyan esetekben térít, amikor a jegyzéken felsorolt biztosított

vagyontárgyakban vagy azok részeiben a biztosítási időszak alatt előre nem látható és váratlan események következtében olyan kár keletkezik, melynek oka nem esik az általános kizárások alá és amely javítást vagy pótlást, helyreállítást tesz szükségessé, a Biztosító a Biztosítottnak ezen dologi károkért kártérítést fizet, a Biztosított választása szerint készpénzben, újrabeszerzés vagy javítás által azon összeg erejéig, amely a jegyzékben a mindenkori helyzetnek megfelelően megállapíttatott.

Kockázatviselés időtartama

A Biztosító kockázatviselése – a megadottól eltérő időpont ellenére – közvetlenül a munka megkezdésekor vagy a mellékletben feltüntetett tárgyak építési helyszínen történő lerakásával kezdődik.

A Biztosító kockázatviselése megszűnik a biztosított építmény azon részeire vonatkozólag, amelyeket átvettek, illetve üzembe helyeztek. A biztosítás legkésőbb a mellékletben megadott időpontban megszűnik. A biztosítási időszak meghosszabbításához a Biztosító írásbeli beleegyezése szükséges.

Biztosítási összegek

Ezen biztosításnál szükséges, hogy a függelékben megadott biztosítási összegek ne legyenek kisebbek, mint

1.1. az építési teljesítés teljes értéke az építési munkák készre jelentésekor beleértve az anyagköltségeket, béreket, szállítási költségeket, vámokat, illetéket, valamint az építtető által szállított anyagokat és építményrészeket.

1.2. az építéshelyszíni berendezések és

1.3. építőgépek új értéke, vagyis a biztosított vagyontárgyak, illetve azokkal egyenértékű minőségű és teljesítményű tárgyak újrabeszerzési költsége.

A kárrendezés alapelvei

Veszteségek és kár esetén a kártérítés kifizetése e szerződés alapján a következőképp történik:

a) részleges kár esetén, ha a biztosított vagyontárgy javítással helyreállítható: térítésre kerülnek azon javítási munkák költségei, melyek a biztosított vagyontárgy káridőponti állapotának megfelelő helyreállításához szükségesek, a maradványérték levonásával,

b) totálkár esetén térítésre kerül a biztosított vagyontárgy káridőponti értéke, a maradványérték levonásával. A Biztosító kártérítési kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a kártérítés a kötvényben tételesen felsorolt építményekre/vagyontárgyakra vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási

összegre korlátozódik, melyből a megállapodás szerinti önrész levonásra kerül.

A Biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha a megkívánt és benyújtott számlák és igazolások alapján megbizonyosodik, hogy a javításokat elvégezték, illetve a sérült részeket kicserélték. Minden kár, mely javítással helyrehozható, javítandó, ha a javítási költségek elérik

vagy túllépik a sérült vagyontárgyak káridőponti értékét, úgy a kártérítés kifizetése a b) pont (totálkár esete) szerint történik.

Az ideiglenes javítások/helyreállítások költségeit a Biztosító csak akkor téríti, ha ezen javítások a végleges helyreállítás részét képezik és a végleges helyreállítás költségeit nem növelik.

Választható biztosítási események

  • All risk vagyonbiztosítás (dologi károk fedezete)
  • Felelősségbiztosítás
  • Záradékok

Választható módozat

  • Egyedi (egy konkrét projektre)
  • Keret (egy biztosított több projektjére)

Szerelésbiztosítás (E.A.R.)

Épületek, építmények épületgépészeti és befejező munkálataira, szerkezetépítés nélkül!

A szerelésbiztosítás olyan esetekben térít, amikor a jegyzékben felsorolt biztosított vagyontárgyakban vagy azok részeiben, a biztosítási időszak alatt előre nem látható és váratlan események következtében olyan kár keletkezik, melynek oka nem esik az általános kizárások alá és amely javítást vagy pótlást, helyreállítást tesz szükségessé. A Biztosító a Biztosítottnak ezen dologi károkért kártérítést fizet, a Biztosított választása szerint készpénzben, újrabeszerzés vagy javítás által azon összeg erejéig, amely a függelékben a mindenkori helyzetnek megfelelően megállapíttatott.

Kockázatviselés időtartama

A Biztosító kockázatviselése – a megadottól eltérő időpont ellenére – közvetlenül a munka megkezdésekor vagy a mellékletben feltüntetett tárgyaknak a szerelés helyszínén történő lerakásával kezdődik. A Biztosító kockázatviselése megszűnik a biztosított szerelési munkák azon részeire vonatkozólag, amelyeket átvettek, illetve üzembe helyeztek.

A biztosítás legkésőbb a mellékletben megadott időpontban megszűnik. A biztosítási időszak meghosszabbításához a Biztosító írásbeli beleegyezése szükséges.

Biztosítási összegek

Ezen biztosításnál szükséges, hogy a függelékben megadott biztosítási összegek ne legyenek kisebbek, mint

1.1. a szerelési teljesítés teljes értéke a szerelési munkák készre jelentésekor beleértve az anyagköltségeket, béreket, szállítási költségeket, vámokat, illetéket, valamint a beruházó által szállított anyagokat és részegységeket.

1.2. a szerelés helyszínén lévő berendezések és

1.3. gépek új értéke, vagyis a biztosított vagyontárgyak, illetve azokkal egyenértékű minőségű és teljesítményű tárgyak újrabeszerzési költsége.

A kárrendezés alapelvei

Veszteségek és kár esetén a kártérítés kifizetése e szerződés alapján a következőképp történik:

a) részleges kár esetén, ha a biztosított vagyontárgy javítással helyreállítható: térítésre kerülnek azon javítási munkák költségei, melyek a biztosított vagyontárgy káridőponti állapotának megfelelő helyreállításához szükségesek, a maradványérték levonásával,

b) totálkár esetén térítésre kerül a biztosított vagyontárgy káridőponti értéke, a maradványérték levonásával. A Biztosító kártérítési kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a kártérítés a kötvényben tételesen felsorolt építményekre/vagyontárgyakra vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási

összegre korlátozódik, melyből a megállapodás szerinti önrész levonásra kerül.

A Biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha a megkívánt és benyújtott számlák és igazolások alapján megbizonyosodik, hogy a javításokat elvégezték, illetve a sérült részeket kicserélték. Minden kár, mely javítással helyrehozható, javítandó, ha a javítási költségek elérik vagy túllépik a sérült vagyontárgyak káridőponti értékét, úgy a kártérítés kifizetése a b) pont (totálkár esete) szerint történik.

Az ideiglenes javítások/helyreállítások költségeit a Biztosító csak akkor téríti, ha ezen javítások a végleges helyreállítás részét képezik és a végleges helyreállítás költségeit nem növelik. Esetleges változások, kiegészítések és jobbítások költségeit ezen szerződés keretén belül a Biztosító nem téríti.

Választható biztosítási események

  • All risk vagyonbiztosítás (dologi károk fedezete)
  • Felelősségbiztosítás
  • Záradékok

Választható módozat

  • Egyedi (egy konkrét projektre)
  • Keret (egy biztosított több projektjére)

Kattintson most az alábbi AJÁNLATKÉRÉS gombra és töltse ki a megjelenő adatlapot és vállalati biztosítási tanácsadónk 24 órán belül megkeresi Önt!

Ajánlatot kérek!

Új hozzászólás

Kérjük töltsön ki minden kötelező mezőt, amit csillag (*) jelöl. A HTML használata nem engedélyezett.

Bizonytalan...

ingatlana forgalmi értékében?
Kérje munkatársunk segítségét!

Kattinson ide!

Szavazás

Segítsen tovább tökéletesíteni weblapunk, cserébe ajándékkal jutalmazzuk!

Szavazok!

Hírlevél

E - Valutaváltó

Mit váltunk:
Mennyit:
Mire váltunk:
Eredmény:

Teszt

Teszt