Bejelentkezés

fp-icons2fp-icons2-fb

MENÜPONTOK

ad1

Vállalkozói vagyonbiztosítás

A biztosítási szerződés alanyai

Szerződő

Szerződő lehet az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki az ajánlatot megteszi, a kötvényen, biztosítási szerződésen szerződőként szerepel, teljesíti a díjfizetési kötelezettséget és érdekelt a biztosításra felajánlott vagyontárgyak megóvásában, vagy aki ilyen érdekelt javára (biztosított) köti meg azt.

Biztosított

A biztosított a vagyontárgyak tulajdonosa, vagy igazolt használója, valamint aki a vagyontárgy megóvásában egyéb, igazolható módon érdekelt.

Díjfizetés

A vállalati vagyonbiztosítási szerződések esetében a fizetés módja kizárólag átutalás lehet. Első díj megfizetésére - azonnali (átvételt követő nap 0. órájával kezdődő) kockázatviselés esetén,- vonatkozóan a biztosító díjhalasztást ad, melynek teljesítési határideje a biztosító által kiállított számviteli bizonylaton feltüntetésre kerül.

Biztosítási összeg

A biztosítási összeget a szerződő (biztosított) a Magyarországon mindenkor érvényes belföldi

fizetőeszközben határozza meg, és a biztosító szolgáltatása is ezen elv alapján történik.

A szerződésben a vagyontárgyak és vagyoncsoportok biztosítási összegét a biztosító új értéken (újra beszerzési áron, utánpótlási új értéken) biztosítja, ezért a vagyontárgyak értékét a szerződés megkötésekor is új értéken kell meghatározni.

Biztosítható vagyontárgyak és vagyoncsoportok

Saját és idegen vagyontárgyak ( max. 6 Mrd HUF):

 • Tárgyi eszközök
  • Ingatlanok
  • Műszaki berendezések, gépek, járművek
  • Egyéb berendezések, felszerelések
  • Beruházások
 • Készletek
  • Anyagok, áruk
  • Befejezetlen termelés, félkész termékek
  • Késztermékek
  • Egy évnél rövidebb élettartamú anyagok, eszközök
 • Pénz- és értékkészlet (maximum 5M forint)
  • Pénzkészletek
  • Értékcikkek
  • Értéktárgyak

Idegen vagyontárgyak:

Csak azok a vagyontárgyak vonhatók biztosítási körbe, amelyek tulajdonjoga dokumentálható, a biztosítottnál nyilvántartásba vannak véve, és amelyekért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

Önrészesedés

A termékben négyféle önrész közül lehet választani:

 • 10e forint
 • 25e forint
 • 50e forint
 • 100e forint

Termékfelépítés

A termék az alábbi módozatokat tartalmazza:

 • Alapvagyon- (elemi károk) biztosítás – alapbiztosítás
 • Betöréses lopás- és rablásbiztosítás
 • Üvegtörés-biztosítás
 • Tűzüzemszünet-biztosítás
 • Elektromos berendezések és készülékek biztosítása
 • Géptörés biztosítás
 • Szállítmány és munkaeszköz szállítás-biztosítás
 • Felelősségbiztosítások

Választható záradékok:

 • Merevlemez- és flash memória adatmentés biztosítás
 • Beázás és vízkár extra fedezet
 • Elfolyt víz miatti többletköltség fedezete
 • Vandalizmus fedezete
 • Szabadban tárolt vagyontárgyak fedezete

Elemi károk

 • Tűz
 • Robbanás és összeroppanás
 • Villámcsapás és villámcsapás másodlagos hatása
 • Vihar, árvíz és felhőszakadás
 • Vezetékek törése és beázás károk
 • Földmozgás, ismeretlen üreg beomlása
 • Jégverés és hónyomás
 • Idegen légi és földi járművek okozta károk
 • Elektromos áram által okozott tűzkárok

A biztosítótársaságok vállalási politikája – a tulajdonosi elvárás, korábbi tapasztalatok, kártapasztalatok alapján – eltérő, minden társaság kommunikálja, hogy mely piaci szegmenset preferálja, illetve, melyek azok a területek, amelyekben semmiképpen nem kíván részt venni.

Kattintson most az alábbi AJÁNLATKÉRÉS gombra és töltse ki a megjelenő adatlapot és vállalati biztosítási tanácsadónk 24 órán belül megkeresi Önt!

Ajánlatot kérek!

Tovább a kategóriában: Vállalkozói felelősségbiztosítás »

Új hozzászólás

Kérjük töltsön ki minden kötelező mezőt, amit csillag (*) jelöl. A HTML használata nem engedélyezett.

Bizonytalan...

ingatlana forgalmi értékében?
Kérje munkatársunk segítségét!

Kattinson ide!

Szavazás

Segítsen tovább tökéletesíteni weblapunk, cserébe ajándékkal jutalmazzuk!

Szavazok!

Hírlevél

E - Valutaváltó

Mit váltunk:
Mennyit:
Mire váltunk:
Eredmény:

Teszt

Teszt