AWG - mm² táblázat

Vezeték keresztmetszet átmérő táblázat

Horváth Zoltán  57  A villamos vezetékek feladata többféle: egyszerű jelátvitel az helminthiasis kezelés gyermekeknél legfeljebb egy évig áramköröknél, vezérlési és szabályozási funkciók, valamint energia átvitele.

Ez utóbbiaknál a fogyasztók teljesítményéhez méretezett vezetékeket kell használni.

Szigetelt vezetékek keresztmetszet-csökkenésének problémái

Mindkét fajta vezetéknél a gyakorlatban a hajlékony, rézerekből álló szigetelt vezetékek különböző típusai terjedtek el a kapcsolószekrénynél. Nagyon fontos, hogy féregtelenítő szer emberben megelőzés céljából beépített vezetékek melegedését bizonyos korlátok között tartsuk. A normál környezeti hőmérséklethez képest mindig van melegedés, hiszen a vezetőkben áram folyik. Azonban akkor is van melegedés, ha a vezetékkötés nem megfelelő, ilyenkor az átmeneti ellenállás megnövekedése miatt nemkívánt mértékben növekszik meg kapcsolószekrényen belül levő vezetékek és a villamos készülékek hőmérséklete.

A helyzet tovább bonyolódik amiatt, hogy a perforált műanyag csatornában több különféle áramot vivő vezeték fut párhuzamosan. Ezek természetesen egymást is melegíteni fogják.

A kapcsolószekrény-gyártóknak jelenleg az MSZ EN szabványsorozat előírásai szerint kell a terméket elkészíteni és annak vezeték keresztmetszet átmérő táblázat bizonyítani.

Új elemként jelent meg e szabványban a melegedés vizsgálata, ami a tervező számára egy előzetes, számítással történő méretezést, a gyártónak pedig ennek ellenőrzését írja elő. Minden ilyen számítás azon alapul, hogy a vezető keresztmetszete a névleges értékű.

De mi a helyzet akkor, ha ez a valóságban kisebb? Ha a villanyszerelő egy 1,5 mm2 keresztmetszetű vezetéket használ, akkor ez vajon mennyire térhet el, hogy számára ne okozzon problémát? Ezt az értéket most a példa kedvéért, önkényesen határoztam meg a magam műszaki logikája alapján, ugyanis a villamos szabványokban jelenleg ilyen követelményt a szabványalkotók nem fogalmaztak meg a gyártók számára.

Termékcsoportok

A kisebb keresztmetszet kisebb átmérőt is jelent, ami a kötőelemeink egyik legfontosabb jellemzője. A sodrott vezetékeknél célszerűen érvéghüvelyeket, sarukat használunk a kötéseknél. Vannak rugós típusú vezetékkapcsok is, ahol nem szükséges érvéghüvelyt használni, azonban a kötések túlnyomó többségénél alkalmazni kell az említett elemek valamelyikét.

Probléma a gyakorlatban Most forduljunk egy kicsit a gyakorlat irányába!

Huzal és kábel

Ez ismételt kötés elkészítését jelentette, gyakran új érvéghüvely felhasználásával. A dolog vezeték keresztmetszet átmérő táblázat fajult, hogy már eggyel kisebb kötőelemet használtunk, mint ami a névleges keresztmetszet szerint a vezetékre illett volna. Ez a módszer széles vezetékkeresztmetszet-tartományra igaznak bizonyult a gyakorlatomban: 0,től 95 mm2-ig magam is kipróbáltam. Továbbá egy másik probléma is felütötte a fejét: a vezetékek PVC szigetelését eltávolító fogó gyakran nem vágta azt át a kívánt mélységig, mert a szigetelés vastagsága mintha megnövekedett volna a korábbiakhoz képest.

Ezt követően tavaly nyáron kezdtem meg a keresztmetszetek módszeres vizsgálatát a fenti tartományban. Kissé fáradságos és nagy figyelmet igénylő a munka, de bárki maga vezeték keresztmetszet átmérő táblázat elvégezheti. A szigetelést csupaszító szerszámmal, néhány cm hosszon eltávolítjuk a vezetékről és levágjuk.

Kapcsolódó

Ezután gondosan megszámoljuk az elemi szálakat, és az átmérőjüket egy elég pontos mérőeszközzel megmérjük. Én erre egy digitális tolómérőt használtam. A fenti képlettel meghatároztam az elemi szál keresztmetszetét, majd a darabszámmal szorozva megkaptam a teljes vezető-keresztmetszetet. A fent említett tartományban végzett keresztmetszet-vizsgálat eredménye még engem is meglepett, annak ellenére, hogy a korábbi tapasztalataim már előre utaltak a problémára.

Ezután, A későbbiekben a 16 oldalas vizsgálati jegyzőkönyvből is fogok idézni. Most időben ugorjunk kissé előre, mert a méréseket ebben az évben megismételtem, sőt ki is egészítettem.

Az elemiszál-átmérőket egy még pontosabb eszközzel mértem: mm mérési tartományú mikrométert használtam a digitális tolómérő helyett, a mérés idejére a mikrométer egy gépsatuba volt rögzítve. Levonhatnánk a gyors következtetést: a tavalyi vezeték keresztmetszet átmérő táblázat pontatlanabbak voltak, mérési hibákat követtem el.

Azonban a kötőelemek nagyobb átmérője a vezetékhez képest elég meggyőző ahhoz, hogy bizonyítsa: a tavalyi minták valóban lényegesen eltértek a gyakorlatban megkívánható és szükséges mértéktől.

A préselést karos sarupréssel készítettük, normális esetben a szerszám szabályos sokszög alakú nyomatot készít. Itt azonban az látható, hogy a két vezeték keresztmetszet átmérő táblázat méretnél az összepréselt saru a vezetékkel egészen torz nyomatúvá sikerült.

A következő vizsgálati mintáimat egy általunk évvel korábban készített villamos szekrényből vettem.

milyen termékek eltávolítják a férgeket

Továbblépve egy Franciaországban éve gyártott automatika és erőátviteli szekrény vezetékeit vizsgáltam meg. Itt a keresztmetszetek már közelebb estek a névleges értékhez.

A jószerencse is kedvezhetett nekem, mert egy gépész kollégától kaptam az utolsó vizsgálati mintámat. Ez egy régi, földeletlen dugvilla, amelyen kb.

Post navigation

A bakelit öntésű dugvillán ma is jól olvasható az ELER márkanevű gyártói felirat. A külső szigetelés a kor technikai lehetőségei szerint textil bevonatú, amely vezeték keresztmetszet átmérő táblázat a két vezeték műanyagszigeteléssel van ellátva.

Az elemi szálak ezekben nagyobb átmérőjűek, és a darabszámuk is kevesebb. Az előző mérési módszerrel vizsgálva a keresztmetszet mindkét érre 1,5 mm2 névleges értékre utalt. Azonban az elemi szálakat mikrométerrel megmérve meglepő eredményt tapasztaltam: a vezetékek valós keresztmetszete 1,62 mm2 volt. Gondoljunk csak bele: a mai háztartási készülékeinken ilyen 1,5 mm2 keresztmetszetű vezeték dugvilláján nem 6, hanem legalább 10 vagy akár 16 A terhelhetőséget látunk.

Vajon a metallográfia technikai fejlődése az egyetlen magyarázat arra, hogy ma kétszer annyi áramot vezethetünk a rézvezetéken, mint elődeink tették évvel korábban? A réz tisztasága javult annyira, hogy a vezetőképessége lehetővé teszi a jóval nagyobb terhelhetőséget?

Nem inkább arról van szó, hogy a biztonság akkor még fontosabb érték volt, mint a gazdaságosság és a profit? Szakértői vizsgálat Térjünk át a tőlem független szakértői vélemény számunkra fontosabb megállapításaira.

A vezeték átmérője és keresztmetszete Világítás A kábelezés keresztmetszete az anyagtól és a terheléstől függ. Az alumíniumot ritkán használják. Mindössze réz és összetett anyag - alumínium-réz, amelyből elektromos vezeték keletkezik. A keresztmetszet mérete nem mindig ismert a következő okok miatt: nincsenek jelölések, a magok átmérője a kísérő dokumentumokban nem egyezik.

Mint tudjuk, egy szakvélemény jegyzőkönyve stílusa nem irodalmi és olvasmányos, hanem a rideg tényeket, a valóságot leíró szöveg.

A mellékletekkel együtt összesen 16 oldalas vizsgálati jegyzőkönyvet ezért nem közöljük teljes terjedelemben. Egy hazai nagykereskedőnél vásárolt vezetékek szolgáltak vizsgálati mintául a laboratórium számára, az egyik vezeték hazai gyártású, a másik pedig Bosznia-Hercegovinában készült 4.

A vizsgálati jegyzőkönyv e téma szempontjából lényeges megállapításait közlöm csak a következőkben.

Rézvezetékek terhelhetősége

A termékmintákon feltüntetett szabványon túl még három másik szabvány erre vonatkozó részei alapján is végeztek vizsgálatokat. A két keresztmetszetet én választottam ki: egy 0,75 mm2-es vezérlési célú vezetéket, és egy 2,5 mm2-es, kisebb terhelhetőségű erőátviteli vezetéket. A vizsgálatok az alábbi fő területeket érintették: 1. A szakértő megjegyzése: a termékre vonatkozó szabványok a keresztmetszet tekintetében nem határoznak meg megengedhető eltérésértéket!

A követelmény teljesül.

Villanyszerelők Lapja

A villamos szilárdság és szigetelési ellenállás vizsgálata eredményei kielégítik a rájuk vonatkozó szabványkövetelményeket, így ezzel most nem foglakozunk. A melegedésméréseknél a vezetékek szigetelőanyagának a vezetőér áramterhelése hatására kialakuló hőmérsékletét vizsgálták, ehhez kétféle elrendezést alkalmaztak: egyrészt a vezetéket szabad levegőben kifeszítették, másrészt műanyag kábelcsatornába helyezett állapotban határozták meg a kialakult hőmérsékletüket.

vezeték keresztmetszet átmérő táblázat

Vezeték keresztmetszet átmérő táblázat mérésekhez számítógépes adatgyűjtőket is alkalmaztak, így a kiértékelést a felvett hőmérséklet-idő diagramok is szemléletesen mutatták. A H05V-K és a H07V-K típusú, PVC szigetelésű, rögzített szerelésre tervezett, hajlékony rézvezetékeket villamos vezérlő- mérő- és elosztóberendezésekben is alkalmazzák, amelyekben a vezetékek csatlakoztatására az MSZ EN szabványsorozat hatálya alá tartozó csatlakozóelemek szolgálnak.

A szabad levegőben kifeszített vezetők melegedése nem haladta meg az előírt értéket, viszont az ezt követő vizsgálat érdekes eredményekkel szolgált!

A nál nagyobb AWG méretű huzalok nem állnak rendelkezésre sodrott huzalként, mivel a szükséges huzalátmérők rendkívül kicsik lennének. Ma már világszerte széles körben elterjedt, helyettesítve más rendszereket és szabványokat. Ugyan az SWG-mérők szinte ugyan úgy néznek ki, mint az AWG-mérők, de a méretek különböző huzalméreteknek felelnek meg.

Vezetékkötegek vizsgálata Egy 2 vezeték keresztmetszet átmérő táblázat hosszúságú, 80×40 mm méretű perforált műanyag vezetékcsatornába egyszerre behelyeztek 33 db 3 m hosszú, öszszesen m hosszúságú, 0,75 mm2, és szintén 33 db, 3 m hosszú, összesen m hosszúságú, 2,5 mm2 keresztmetszetű vezetéket. Ez a szerelési helyzet a gyakorlatban is előfordul, pl.

Vezető anyagok

A 0,75 mm2 keresztmetszetű vezeték keresztmetszet átmérő táblázat 9 A-rel, a 2,5 mm2 keresztmetszetűt pedig egyidejűleg 24 A-rel terhelték. A környezeti hőmérséklet 20,8 °C volt. A terhelőáram bekapcsolása után kb.

giardia species név szalag férgek

Az alapkivitelű PVC anyagú szigetelésre megengedett max. Mint láthatjuk, sajnos itt a melegedés többszörösen túllépte szabványkövetelményt 6.

AWG - mm² táblázat

Vizsgálat az egyidejűségre való tekintettel, csökkentett terhelőárammal A terheléses vizsgálatot megismételték az MSZ szabványnak az egyidejűséget figyelembevevő előírásai szerint. A vizsgálathoz természetesen újabb mintakészletet állítottak öszsze.

Sodrott vezetők esetén, a külső átmérő nagyobb ugyanazon keresztmetszet esetén. AWG, vezeték átmérővezeték keresztmetszet táblázat.

A szabványban megadott 0,5 egyidejűségi tényezőt alkalmazva, a 0,75 mm2 keresztmetszetű vezetéket 4,5 A-rel, a 2,5 mm2-est pedig egyidejűleg 12 A-rel terhelték.