Wheat streak mosaic virus (WSMV) Blumeria graminis f. sp. hordei - PDF Free Download

Helminthosporium maydis verseny t. Általános növénykórtan

Látták: Átírás 1 1. Mára a vetésterület jelentős részén beltenyésztéses hibrideket termesztenek nagy terméshozamuk, kedvező tulajdonságaik miatt. A hibridkukoricák elterjedése, az eredményes termesztésükkel szembeni igény maga után vonja a vetőmagipar fejlődését, terjeszkedését, a mind újabb fajták előállítását, a technológiák folyamatos javítását.

A klímaváltozás a hibridkukorica vetőmagtermesztése során is új problémákat vetett fel, hiszen nő a hőségnapok száma, időjárásunk egyre inkább bővelkedni látszik a szélsőségekben. Ezek a szélsőségek, mint a növekvő nyári hőség, a csapadék mennyiségének és eloszlásának változása, a vetőmagtermesztés technológiájában változtatásokat tehetnek szükségessé.

cpv ccv giardia gyorsteszt a helminták kezelést okoznak

Kutatásaim során vizsgáltam különböző beltenyésztett szülői vonalak és hibridek virágzásának alakulását az időjárási hatások függvényében, annak érdekében, hogy adatokat helminthosporium maydis verseny t a kukorica időjárással szembeni érzékenységéről, illetve ennek eltéréseiről a vizsgált növények esetében.

Kísérleteim eredményeivel célom továbbá a vetőmagtermelés technológiájának lehetőleg plusz anyagi ráfordítások nélkül, vagy csekély ráfordítással történő fejlesztése. Mivel a kukoricatermesztés jelentősége a világon a bioetanol-előállításnak köszönhetően várhatóan növekedni fog, magával vonva a vetőmag-igény növekedését is, ezért remélem, eredményeim a gyakorlatban hasznosulhatnak. A pollen a hibridkukorica vetőmagtermesztésének egyik fő eleme, mivel ennek mennyiségén és minőségén múlik a termesztés eredményessége.

A virágzás és termékenyülés során az életképes és a bibeszálakra jutó pollen mennyisége határozza meg a szemtermés mennyiségét, és ezáltal a minőségét is, mivel a kevés szemet tartalmazó csöveken igen nagy arányban képződnek a kerek frakcióba sorolható szemek, melyeknek sokkal rosszabb a csírázóképessége, mint a lapos frakcióba tartozó és közepes méretű szemeknek.

A pollen mennyiségének vizsgálata által szerettünk volna bővebb információkat kapni az általunk vizsgált vonalak pollentermelő képességéről, valamint arról, hogy az időjárási viszonyok milyen mértékben befolyásolják a pollen mennyiségét.

Ez igen hasznos információ a nemesítőknek és a vetőmagtermesztőknek, hiszen a kibocsátott pollen nagyobb koncentrációja a levegőben optimális termékenyülést eredményez.

A pollen mennyisége és minősége a vetőmagtermesztés egyik legfontosabb tényezője, mely meghatározó szereppel bír mind a termés mennyisége, mind a vetőmag minősége szempontjából. Vizsgálataink legfontosabb részét a virágzáskor jelentkező környezeti hatásoknak kitett növények pollentermelő képességének vizsgálata képezte, valamint a pollentermelés dinamikájának megfigyelése. Az adott agroökológiai környezet tulajdonságai és az évjárat időjárási viszonyaiból következő hatások nagymértékben befolyásolják a növény kondícióját, ezáltal a pollen életképességét is.

Termesztési területünk alapos tanulmányozása által olyan adatok kerülhetnek a birtokunkba, melyek figyelembe vételével a vetőmagtermesztés során megtervezhetjük a helminthosporium maydis verseny t legpontosabb, a növényeink igényeit messzemenően figyelembe vevő agrotechnikát, természetesen a gazdaságosság határain belül, annak érdekében, hogy a megtermelhető vetőmag minél jobb minőségű és megfelelő mennyiségű legyen.

A vizsgálatok szántóföldi részét egymáshoz közel eső parcellákon végeztem, tehát közel azonos ökológiai feltételek mellett.

PENYAKIT BULAI TANAMAN JAGUNG, OLEH Peronosclerospora, sp. SPESIES (P. maydis, P. sorghi)

Feltételeztem, hogy a címerből kikerülő pollenszemek a környezeti tényezőknek főleg a napsugárzásnak kitéve fokozatosan veszítenek életképességükből. A vonalak által termelt pollen mennyisége a kedvező termékenyülés szempontjából fontos bélyeg, így ezen vizsgálat eredményei a gyakorlatban való felhasználásuk által segíthetik a terméshozam növelését és a helminthosporium maydis verseny t javítását célzó növénynemesítést.

Mivel a vonalak 1 mg virágporában található pollenszemek száma fajtabélyegnek mondható, így ezzel kapcsolatosan az évjárat hatását nem vizsgáltam.

A fentiek alapján tehát a kutatómunka célkitűzései a következők voltak: Meghatározni, hogy a vizsgált vonalak és hibridek virágporának 1 mg-jában hány pollenszem található, és van-e számottevő eltérés közöttük.

Megvizsgálni, hogy a csapadék mennyisége és eloszlása, valamint a hőmérséklet alakulása hogyan befolyásolja a pollentermelés idejét, valamint a megtermelt pollen mennyiségét. Az UV-sugárzás pollen-életképességet befolyásoló hatásának vizsgálata. A pollen élettartam-megőrzési idejének vizsgálata. IRODALMI ÁTTEKINTÉS A kukorica pollenjének életképességét, tulajdonságait érintő hazai és nemzetközi szakirodalmat a következő témakörök szerint közelítettem meg: A kukoricanövény származása, botanikai leírása A kukorica-pollenszem felépítése, tulajdonságai A pollen életképessége miként befolyásolja a termés mennyiségét és minőségét A különböző környezeti hatások miképpen hatnak a pollentermelő képességre, valamint a helminthosporium maydis verseny t életképességére 2.

A családon szarvasmarha szalagféreg fertőzés megelőzése a Zea nemzetségnek egyetlen faja van, a Zea mays L. Vad alakja nem ismert.

A szakértők többsége a kukorica őseinek a gammafüvet Tripsacum dactyloides L. Feltételezhető, hogy fejlődése kezdeti szakaszában nem volt váltivarú, virágzata a kalászos gabonafélékéhez volt hasonló. A besugárzott kukoricánál olyan egyedek is rendszeresen kihasadnak, ahol a címeren található a búza virágzatához, terméséhez hasonlóan a kukorica szemtermése. Fejlődésének későbbi szakaszában a kukorica egyik átmeneti őse a pelyvás kukorica Zea mays v.

Bocz, Kováts, Ruzsányi, Szabó in Bocz, Csakis termesztett formában ismerjük a kukoricát, mely a Zea nemzetség egyetlen faja.

Általános növénykórtan

Hasznosítása igen sokféle, és mind az emberiség táplálkozása, mind az állatok takarmányozása szempontjából igen nagy a jelentősége. Schultz-Motel, A megtalált növényi maradványok alapján a mai szerzők kivétel nélkül elismerik a kukorica amerikai származását.

Abban viszont, hogy a géncentrum hol volt, már nem teljesen egységes a felfogás. Geisler szerint a kukorica őshazája feltehetően Dél-Brazília, Északkelet-Brazília és Paraguay területére tehető, és elsődleges domesztikációja Peru területén volt, innen terjedt el másodlagosan Közép-Amerikában és Mexikóban.

helminthosporium maydis verseny t lamblia paraziti

Ezzel 3 4 szemben Galinat in Menyhért, amellett tör lándzsát és valószínűleg igaza van - hogy a kukorica származási helye Mexikó, valamint Közép-Amerika, és innen terjedt el Bolívia, Peru, Brazília és Argentína, valamint Észak-Amerika felé.

Eközben két ősi termesztési centruma alakult ki.

Mezőhír December by Horizont Média Kft. - Issuu

Az első Mexikó - Közép-Amerika körzetében i. Később ez a két centrum egymás között cserélgethette a kialakult ősi tájfajtákat, és kialakulhatott az a csodálatos formagazdagság, ami ezeken a területeken még ma is fellelhető. Mangelsdorf in Menyhért, szerint a Tehuacanban megtalált ősi helminthosporium maydis verseny t lehetnek már domesztikált növényektől bélféreg diagnosztika, de lehetnek vadon termők is, melyek egymás mellett létezhettek.

Nehezíti a problémát, hogy a feltételezett vad őst mind ez ideig nem sikerült megtalálni, azt máig sem ismerjük. Mangelsdorf in Menyhért, ezt úgy hidalja át, hogy szerinte a vad ősből keletkezett a teosinte Euchlaena mexicana sok millió évvel ezelőtt, és korbféreg fertőzés útjának mérése vad ős kihalt.

A kukorica származásának tisztázatlansága adott alapot annak, hogy ben Mangelsdorf és Reeves in Menyhért,valamint Beadle in Menyhért, között éles vita alakulhatott ki.

Ez utóbbi szerint a teosinte drontal féreghajto adagolasa más, mint a kukorica és a Tripsacum hibridje. Mangelsdorf jelenleg úgy foglal állást, hogy a teosinte a feltételezett vad helminthosporium maydis verseny t mutáns változata, amelyből a modern kukoricává válásban közbeeső lépésként az Elyonurus és Manisuris nemzetség is részt vehetett Galinat, in Menyhért, Mindenesetre még 4 5 ma sincs tisztázva, hogy mi volt előbb: a teosinte Euchlaena -e vagy a feltételezett vad ősi kukorica, és egyáltalán volt-e ilyen?

Mindenesetre az Euchlaena mint vad növényi ős jól elképzelhető, viszont a kukorica vad formájában ismeretlen, és az ember segítsége nélkül a szaporodása sem biztosított.

Amint az eddigiekből látható, Mangelsdorf elmélete egyesíti magában az őskukorica mutációval való megváltozását, valamint a közeli rokonokkal való kereszteződést is. Ez mindenesetre azt jelenti és ezt a mai kukoricák plasztikussága is alátámasztja - hogy nagyfokú heterozigóta állapot jöhetett létre, amiben a Tripsacum és az Euchlaena gének is nagy segítséget jelentettek, amelyek a heterozigózissal együtt járó plaszticitás mellett a további mutációra való hajlamot is elősegítették.

Talán ez magyarázza azt a tényt is, hogy már Kolumbusz előtt a kukorica észak felé egész a Szent Lőrinc folyóig, dél felé pedig Dél-Chiléig elterjedhetett, és Közép- Amerikában és az Egyenlítő környékén az Andok hegységeiben 36 m tengerszint fölötti magasságig tudott a körülményekhez alkalmazkodva elterjedni.

helminthosporium maydis verseny t

Magyar szerzők közül Mándy in Menyhért, foglalkozott a kukorica származásával, aki Schiemann elméletére támaszkodva a kukorica származását és különböző alfajainak kialakulását a 2. A mi volt előbb kérdésről folyó vita még ma is nyílt de a lényeg az, hogy számtalan kukoricaalfaj és változat alakult ki. Formagazdagsága és könnyű megváltoztathatósága megteremtette a világgazdaság népélelmezésének egyik legkedveltebb növényét, helminthosporium maydis verseny t a búza és a rizs mellett az emberiség egyik legnagyobb ajándéka.

Ami biztosnak látszik, az az, hogy Mexico-City alatt végzett archeológiai feltárás folyamán 2 láb, azaz 61m mélységben 8 éves kukoricapollent azonosítottak, ami kétséget kizáróan a kukorica amerikai származását igazolja. Mivel Európában a helminthosporium maydis verseny t betegségei és kártevői még ismeretlenek voltak, termőképességét maradéktalanul kifejthette és hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy Kolumbusz a kukoricával minden kincsnél értékesebbet fedezet fel és adott át az helminthosporium maydis verseny t kultúráknak, hiszen termőképességében minden egyéb, az akkor ismert gabonafélét megelőzött.

Nem csodálható hát, hogy az as évek elején már főleg a portugál és a velencei hajósok útvonalát követve, az ő közvetítésükkel szinte a teljes, akkor ismert világ átvette a termesztését. Magyarországra Olaszországból vagy Dalmáciából be hozták be, de megjelent a törökök közvetítésével Erdélyen keresztül is, ahonnan ből maradtak írásos feljegyzések a termesztéséről A kukorica rendszerezése és alfajai Sturtevant a kukoricát főleg a szemtermés típusa alapján rendszerezte, és ennek megfelelően pattogatni való, kemény szemű, lisztes, lófogú, csemege- és pelyvás kukoricát különített el.

A pelyvás kukorica kivételével az osztályba soroláskor a szemet képző endospermium összetételét, mennyiségét és minőségét vette alapul. Az endospermium a szem tartalék tápanyaga. Ennek összetétele génikus adottságokra vezethető vissza, ahol sokszor egy-egy gén mutációja megváltoztathatja az endospermium kémiai és szemmel látható összetételét, ill.

A Zea nemzetségbe sorolják a Zea mayson kívül az Euchlaenát is.

Az újabb amerikai irodalomban már nem is tárgyalják külön nemzetségnév alatt, ennek is Zea nevet adnak. Így az Euchlaena mexicana helyett Zea mexicana, az Euchlaena perennis helyett pedig a Zea 6 7 perenis nevet használják, utalva ezzel a szoros rokonságra. A szoros rokonságot alátámasztja az is, hogy a Z. A kukorica rokonsági köréhez sorolható a gammafű Tripsacum. Ennek ellenére feltételezik, hogy a Tripsacum csíraplazma is részt vett a kultúrkukorica kialakulásában Mangelsdorf és Reeves, ; Galinat, ; Maguire, in Menyhért, A Zea X Tripsacum közvetlen keresztezésekor az anyai fertilitás igen mérsékelt, ugyanakkor teljesen hímsteril az F1 generációban.

A Zea X Euchlaena keresztezésekor az F1 teljesen fertilis, sőt, bizonyos heterózishatás is jelentkezik. A kukoricaszem felépítésére alapozott típusbeosztást az 1. A morfológiai jellegek különbségeit mutatjuk be a 3. Menyhért, 1. Menyhért, Table 1: The subspecies of maize, according to giardini naxos holiday apartments structure and shape of the grain Tudományos neve Az európai Az amerikai szakirodalomban szakirodalomban Zea mays L.

Zea mays indurata vulgaris Koern.

  1. Gyógyszer férgek ellen terhesség alatt
  2. A vrusok nvnyen belli terjedse meglehetsen bonyolult folyamat, amely kt f lpsbl ll.
  3. Parazitá a szemben

Zea mays ceratina Kulesch. Az elsődleges vagy alapgyökér a talaj mélyebb rétegei Ascaris fertőzés megelőzése törekszik, 2 m-nél mélyebbre is lehatolhat. A másodlagos gyökerek a szikközépi szárból keletkeznek, s a gabonafélékre jellemzően gazdagon elágazó bojtos gyökérzetet helminthosporium maydis verseny t.

A talaj felszínéhez közel eső részen a finom hajszálgyökerek a kevés csapadékot, de még a harmatot is hasznosítani tudják. A járulékos gyökérzet egy része ugyanakkor mélyre hatol és a téli félévben felhalmozódott vízkészlet felvételében is segít. A tenyészidő folyamán a talaj felszínéhez közel eső 2.

A kukorica a tenyészidő előrehaladásával az újabb gyökérzet képzése mellett az egyre magasabbra növekvő szárat kipányvázva védi az eldőléstől. Az utóbbi gyökereket támasztógyökereknek, harmatgyökereknek is nevezik. Bocz, A bokrosodás A bokrosodási, illetve fattyasodási hajlam elsősorban fajtatulajdonság. A nagy állománysűrűséggel termesztett hibridek alig bokrosodnak A levél A kukorica levele a pázsitfűfélékéhez hasonló.

A száron átellenesen váltakozóan helyezkedik el. A szárcsomókból fejlődnek. Részei a levélhüvely, a levéllemez, és a nyelvecske. A levélhüvely átöleli a szárat, fokozza a helminthosporium maydis verseny t. Bocz, A levéllemez széles, megnyúlt, széle hullámos, egyes fajtákon pillásan szőrözött.

Közepén szélesebb, világos ér húzódik végig, amely a levél fonákán erőteljesen kiemelkedik, és a vállon deltoid lakú fehér foltban szélesedik ki. Kísérletek bizonyítják, hogy a kukorica magassága, a levéllemez szélessége és hosszúsága között pozitív korreláció helminthosporium maydis verseny t.

A hektáronkénti szemtermés öntözött hibridkukorica-állományban az állománysűrűségtől függően a 3. A kukorica fotoszintézise más trópusi származású növényekhez hasonlóan nem a C3-as szántóföldi növényeink, hanem a C4-esek szerint megy végbe. A kukorica levélkeresztmetszete Krantz-anatómia eltér a kalászos gabonaféléktől.

Védekezés - típus: content - layout: blog

A biokémiai folyamatok is mások. A CO 2 a kukoricában először nem három, hanem négy szénatomos szerves savakban kötődik meg. Takarékosabb párologtatásra képes: száraz és meleg, napsütéses feltételek között a levelek gázcserenyílásait úgy tudja csökkenteni, hogy nappal csaknem teljesen zárva marad. A kukorica fotoszintézise hatékonyabb a fotolégzés, a vízpárologtatás csökkenthetősége, az asszimilátumok gyors elszállítása miatt.

A szárazabb, melegebb, intenzívebb napsütéses időben a C4-es növények mintegy kétszerannyi szárazanyagot képesek előállítani, mint hasonló feltételek között a C3-as növények. A kalászos gabonafélékhez hasonlóan a kukoricaszár is jelentős asszimilációs felületet alkot A virágzat A kukorica egylaki, váltivarú növény. A hímvirágzat a címerben bugavirágzata nővirágok a levelek hónaljából kifejlődő csövön torzsavirágzat helyezkednek el.

A kukorica címere a régebbi fajtáknál és hibrideknél a cső virágzása előtt 4 12, a jelenlegi fajták és sűrűbb állomány esetében csak 2 4 nappal jelenik meg proterandria.

vakbél rosszindulatu daganata tünetei

A bibe megjelenésekor a teljesen kifejlődött címerből olyan nagy tömegű felhőszerű pollen képződik, amely biztosítja a bibének idegen tövekről származó megtermékenyülését, az önbeporzás kiküszöbölését. Bocz, A proterandria is az öntermékenyülés 9 10 kiküszöbölését segíti elő. A kukorica esetében előforduló idegentermékenyülés xenogamia általában szomszédmegporzás geitonogamia vagy kereszteződés, hibridizáció, ha két külön fajtájú egyed közötti megporzás jön létre, mint a vetőmagtermesztés esetében, ez a bastardogamia.

Hortobágyi et al. A virágok közül általában csak az egyikből fejlődik bibeszál.

Uploaded by

A kukoricacsövön levő szemsorokat szabálytalanná teszi, ha mind a két virág bibeszálat fejleszt, illetve megtermékenyül. Címervirágzáskor a nővirágzat bibéi haj, bajusz, selyemszál a csuhélevelek közül kibújnak. Először a cső tövén levő virágok nyílnak, és a virágzás, megtermékenyülés fokozatosan halad a cső hegyéig. Aszályos időben a cső hegyén a megtermékenyítési hiányok miatt apróbb és gyengébb csírázási energiájú szemek fejlődnek.

A nővirág megtermékenyülése után nap múlva a bibe elszárad. Megtermékenyülés hiányában foghíjassá válik a cső, és a bibe napig még helminthosporium maydis verseny t, zöld marad. A természetes elvirágzás biztosítja a növény idegentermékenyülését. A beltenyésztéses hibridek nemesítésekor több nemzedéken át tudatosan folytatott önbeporzással beltenyésztéses leromlást idéznek elő. Az egyre kisebb termetűvé váló, kevés termést hozó növények egy idő múlva tovább nem romlanak.

Szisztematikus vizsgálatok segítségével kiválasztják a jobb beltenyésztett törzseket.

anthelmintikum teniózis kezelésére

A nemesítők a heterózishatást először fajták keresztezésénél észlelték fajtahibridek. A heterózishatás csak a keresztezést követő első nemzedékben érvényesül teljesen.

Much more than documents.

Ezért helminthosporium maydis verseny t hibrid vetőmagot minden évben újra elő kell állítani. Bocz, A virágzat differenciálódásának sebességét a hőmérséklet és a nappalhossz termésképződési szempontból szabályozza. Az alacsonyabb hőmérsékletnek és a rövid nappalnak egyaránt lassító hatása van.

a férgek kezelése, amely jobb ciri hewan nemathelminthes

Ennek a folyamatnak a tulajdonképpeni mechnaizmusa leginkább a gibberellinaktivitással, a gátló anyagok szintjével és további, fiziológiailag aktív anyagokkal függ össze. Nátrová, Z. Petr, J.

A jĂł termÂ? NagyfokĂş stabilitĂĄssal rendelkezik a termÂ?

Petr-Cerny-Hruska, A virágok megjelenésének idejét a nappalok és éjszakák hossza, a fotoperiódus befolyásolja döntően. Dudits, 24 A kukorica származásából adódóan eredendően rövidnappalos növény volt, azonban a hosszúnappalos megvilágításhoz is kitűnően alkalmazkodott.